Budget.brussels geeft burger inzicht in Brusselse begroting

Een website waarop elke Brusselaar eenvoudig kan zien wat er met zijn of haar belastinggeld gebeurt. Dat is wat Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz wil bereiken met budget.brussels. De site is vanaf vandaag online.

“De begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een openbaar document. Toch heeft de gemiddelde Brusselaar er weinig aan, omdat het zo uitgebreid, gedetailleerd en technisch is. Om ons budget toegankelijker te maken, heeft de administratie Brussel Financiën en Begroting een sterk vereenvoudigde versie online gezet,” legt Gatz uit.

De inkomsten en uitgaven zijn op budget.brussels eenvoudig te bekijken via duidelijke categorieën en subcategorieën.

Ook is er bewust voor gekozen om de Gemeenschapscommissies bij het project te betrekken. Voor veel burgers is het niet altijd duidelijk welke Brusselse overheid nu precies investeert in huisvesting, kinderbijslag of cultuur. Daarom zijn de begrotingen van het Gewest, de GGC, de COCOF en de VGC samengevoegd in één overkoepelende begroting. Op dit moment zijn de begrotingen van 2020 en 2021 beschikbaar, en de website zal elk jaar worden aangevuld met de nieuwe begroting.

Om de miljoenenbedragen nog concreter te maken, worden er ook een aantal projecten verbonden aan (sub-)categorieën. Zo kan de burger zien hoeveel er jaarlijks wordt besteed aan baggerwerken in de haven of buurtsportinfrastructuur. Bovendien bevat de website een quiz waarin de burger zelf een inschatting kan maken van de kostprijs om een kilometer fietspad te markeren of een verkeersbord te plaatsen.

De uitgaven die niet op deze website zijn opgenomen, zijn de investeringen van de gemeentelijke overheden en de directe uitgaven van de Vlaamse en Franse gemeenschappen. Die directe uitgaven verlopen dus niet via de VGC of COCOF, zoals de lonen van de Brusselse leerkrachten.

Budget.brussels is ontwikkeld door Tree company, een innovatiebureau voor online democratie. Zij ontwikkelden in het verleden projecten als ‘Je Gemeente Telt’, dat de inkomsten en uitgaven van Vlaamse steden en gemeenten visualiseert.

Een begroting voor iedereen

Naast het eenvoudig voorstellen van de cijfers, is ernaar gestreefd om de site voor een zo breed mogelijk publiek leesbaar te maken. Zo heeft Wablieft, het centrum voor duidelijke taal, het budgettaire jargon vervangen door mensentaal. Ook aan mensen met een beperking is gedacht: de site voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines (certificaat WCAG 2.1 AA, audit uitgevoerd door Anysurfer).

In de nabije toekomst zal de volledige begroting beter digitaal raadpleegbaar worden met behulp van een platform voor parlementsleden, maar ook voor andere geïnteresseerden die dieper in de begroting willen duiken. Er wordt daarnaast gewerkt aan een educatief spel dat jongeren spelenderwijs duidelijk maakt wat een begroting is en hoe die tot stand komt. Het spel zal in de loop van volgend schooljaar beschikbaar zijn.

Story image
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel