BRUZZKet daagt Brusselse klassen uit met mediawijze opdrachten

BRUZZKet is het digitaal kinder- en jongerenplatform voor Nederlandstalige en meertalige Brusselse jongeren van 9 tot 13 jaar. Het werd gelanceerd in 2018 door BRUZZ in nauwe samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel (OCB). Op voorstel van Brussels minister Sven Gatz zet de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de samenwerking met BRUZZ verder. Een subsidie van 73.100 euro werd goedgekeurd zodat Brusselse ketten ook in 2023 terecht kunnen bij BRUZZKet voor mediacontent op maat.

BRUZZKet, het digitaal kinder- en jongerenplatform van BRUZZ, vertrekt vanuit de leefwereld van jongeren en speelt in op hun interesses.

“BRUZZKet biedt een bijzondere blik op Brussel met verhalen uit de stad, uit-tips, polls en stellingen, recensies, multimediale reportages en zo veel meer. Het interactief platform wil niet enkel VOOR maar ook VAN kinderen en jongeren zijn en hen een stem geven. Vanuit de VGC vinden we het belangrijk om al op jonge leeftijd ook met de actualiteit in contact te komen,” aldus Brussels minister Sven Gatz.
“Wij zijn heel blij met deze blijk van vertrouwen”, zegt BRUZZ-hoofdredacteur Kristof Pitteurs. “Op een moment dat we overspoeld worden met “fake-nieuws” is het belangrijk dat jongeren al op heel vroege leeftijd enige mediawijsheid aanleren. We zijn blij dat we daar met BRUZZKet een steentje aan kunnen bijdragen”. 

Daarnaast komt ook KLIK terug. Met die project dagen het OCB en BRUZZKet Brusselse klassen uit. Zij krijgen doorheen het schooljaar mediawijze opdrachten: een 360°-klasfoto nemen, een lievelingsplek voorstellen, een stop-motionfilm maken... Het resultaat is steeds te bekijken op BRUZZket.be of op sociale media. Het unieke samenwerkingsproject tussen media en onderwijs dat de klas de kans geeft om zichzelf in de kijker te zetten gaat ondertussen zijn zesde editie tegemoet.

Sven Gatz: “In 2023 worden de klassen die meedoen met KLIK nog meer betrokken bij de werking van BRUZZKet. Niet alleen zullen ze regelmatig BRUZZKet-reporters over de vloer krijgen, de Brusselse Ketjes worden ook zelf reporter en mogen hun stem laten horen. Wat zouden zij beslissen als ze bijvoorbeeld de minister van Onderwijs of de minister van Klimaat zouden zijn? Ik ben alvast benieuwd!”

Neem een kijkje op www.bruzzket.be

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel