Brusselse scholen zeggen neen tegen pesten!

Brusselse scholen zeggen neen tegen pesten!

Tijdens de week van vrijdag 2 tot en met 9 februari 2024 zegt de VGC, samen met de Nederlandstalige scholen in Brussel, ‘neen’ tegen pesten. Op 8 februari bezocht Brussels minister Sven Gatz de Vrije Basisschool Heilig-Hart in Jette. De school zet een jaar lang in op het welbevinden van de leerlingen, onder het motto ‘iedereen hoort erbij’ en ‘neen zeggen is altijd ok!’

Ook Brussel deed mee aan de Week tegen Pesten. Op 8 februari zette de Vrije Basisschool Heilig-Hart haar schoolbeleid tegen pesten uitgebreid in de kijker. Met acties op maat van de leerlingen werd meer bewustzijn gecreëerd rond dit thema. De leerlingen speelden in de namiddag het buddyspel, waarbij kinderen die anders nooit met mekaar spelen, toch gezamenlijk aan de slag gingen. De namiddag eindigde met een ludiek groepsmoment. De leerlingen zongen met veel enthousiasme, samen met de leerkrachten, het bekende STIP-itlied.

Minister Gatz, bevoegd voor Onderwijs in de Vlaamse Gemeenschapscommissie, feliciteerde de school voor hun inzet tegen pesten. “Heel wat van onze scholen zetten sterk in op het welbevinden van hun leerlingen en hebben een anti-pestbeleid. Dat kunnen we alleen maar toejuichen”, aldus Gatz. “Tijdens de Week tegen Pesten zetten we graag mooie voorbeelden in de kijker. Het buddyspel is daar één van, want de school zorgt ervoor dat de kinderen elkaar betrekken tijdens de speeltijd, zodat niemand zich uitgesloten voelt.”
Hans Verburgt , directeur van het Heilig-Hart beaamt dit: “De Week tegen Pesten is een leuk moment om het belang van welbevinden in de verf te zetten. Je lost pestgedrag op school natuurlijk niet op door één week samen dingen te doen. Dat is een werk van iedere dag! Daarom zet onze werkgroep ‘Warm Schoolklimaat’ het hele jaar lang acties op met de leerlingen én de ouders om te werken rond welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.”

De Week tegen Pesten is een initiatief van het Vlaams Netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’ i.s.m. onder andere Ketnet, Klasse en MNM. In september 2024 wordt de aftrap gegeven van de campagne #eenjaarlangtegenpesten. Vanaf dan zullen scholen gestimuleerd worden om vanaf het begin van het schooljaar acties op te zetten tegen pesten, waarvan het effect langer dan een week zichtbaar en voelbaar is.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel