Brusselse regering plaveit verder aan weg naar structureel begrotingsevenwicht

De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over haar begroting voor 2023. Hierbij heeft ze een evenwicht gevonden tussen een stapsgewijze terugkeer naar het structureel evenwicht zoals dit in de meerjarenbegroting is gepland, en haar plicht om kwetsbare Brusselaars, bedrijven, de non-profitsector en lokale besturen te ondersteunen in hun energiekosten.

Aan de inkomstenzijde is er een groei van ruim 200 miljoen euro door een stijgende federale dotatie en betere inkomsten van de personenbelasting en diverse gewestelijke belastingen.

De regering doet dit jaar een extra besparingsinspanning van ongeveer 150 miljoen euro. Met OPTiris werkt de regering aan de reorganisatie van haar administratie.

De gestegen energiekosten voor de gewestelijke instellingen, voornamelijk bij de MIVB, zullen voor 100 miljoen euro opgevangen worden in de buffer van de onderbenutting. Voor de gestegen energiekosten van burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en OCMW’s legt de regering een provisie aan van 200 miljoen euro. Ook voor de verdere opvang van Oekraïense vluchtelingen is er in een provisie van 50 miljoen euro voorzien.

Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz is tevreden met het werk dat de hele regering heeft geleverd: “We zijn er met onze regeringsploeg binnen de vooropgestelde tijd in geslaagd om onze begroting op te stellen. We hebben daarbij de uitgaven dusdanig onder controle weten te houden dat het tegen het einde van de legislatuur mogelijk is opnieuw een evenwicht te bereiken. En tegelijk lukten we erin om onze overeengekomen stedelijke investeringen in mobiliteit, huisvesting, werk, economie, klimaatbeleid en welzijn verder te kunnen uitrollen.”

Deze begroting zal eind november in het Brussels parlement uitgebreid worden besproken en ter goedkeuring voorgelegd.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

Financiën en Begroting
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel