Brusselse regering maakt 74 miljoen extra vrij voor zwaarst getroffen sectoren

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 21 januari 2021 een nieuw pakket steunmaatregelen goedgekeurd voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen, voor een totaalbedrag van bijna 74 miljoen euro. Het gaat om de volgende vier sectoren: restaurants en cafés en hun voornaamste toeleveranciers; toeristische logies, waaronder hotels en gastenkamers; ondernemingen in de evenementen-, cultuur en toeristische sector en discotheken.

Deze ondernemingen zijn van essentieel belang voor Brussel, zijn imago, zijn aantrekkelijkheid en zijn economische dynamisme. Achter deze ondernemingen staan duizenden ondernemers en werknemers die al maanden niet kunnen werken en geen vooruitzichten hebben. Zich bewust van de enorme moeilijkheden waarin zij zich bevinden en om hen door de crisis te helpen, heeft de regering ingestemd met een premiestelsel, ‘Tetra’ genaamd.

Deze nieuwe maatregel is uitgewerkt na talrijke ontmoetingen en gesprekken met de organisaties die de werkgevers, de middenstand en de werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen, om zo goed mogelijk aan hun verwachtingen te beantwoorden en rekening te houden met de realiteit op het terrein.

Deze steunregeling zal de vorm aannemen van een variabele premie waarvan het bedrag zal worden vastgesteld op basis van het aantal voltijdsequivalenten (VTE) van de onderneming en de omzetdaling tussen de laatste drie kwartalen van 2019 en dezelfde periode in 2020.

Met de invoering van deze twee criteria kiest de regering voor een meer gerichte steunaanpak die bedoeld is om de ondernemingen en zelfstandigen te helpen, waarvan de behoeften en moeilijkheden beter geïdentificeerd zijn.

Afhankelijk van de betrokken sector zullen de premiebedragen binnen de volgende marges vallen:

 • voor de horecasector, de horecaleveranciers en de evenementensector: van 5.000 tot 36.000 euro;
 • voor de logiessector: van 5.000 tot 50.000 euro;
 • voor de discotheken: van 60.000 tot 100.000 euro.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal instaan voor het beheer van deze premies. De procedures en termijnen voor toegang tot deze steun zullen worden meegedeeld na de bekendmaking van de besluiten, in de loop van februari.

Minister-President Rudi Vervoort: “De toeristische, culturele en evenementensector en de sector van het nachtleven zorgen zowel rechtstreeks als onrechtstreeks voor heel wat werkgelegenheid en zij dragen ontegensprekelijk bij aan het imago en de internationale uitstraling van Brussel, maar momenteel gaan zij door een ongeziene crisis. De Brusselse regering is zich daarvan bewust en zij zet zich al maandenlang onverdroten in om hen bij te staan. Deze nieuwe steunmaatregel is het resultaat van een samenwerking met de sociale partners die erop gericht was te komen tot een mechanisme dat beter afgestemd is op de situatie op het terrein. Wij blijven verder overleg plegen en zullen aan hun zijde blijven staan om hen te helpen deze crisis door te komen en om het herstel voor te bereiden.”
Minister van Financiën en Begroting, Sven Gatz: “Met deze nieuwe Tetra-premie willen we enkele uiterst belangrijke sectoren uit het Brusselse leven bijkomende ondersteuning bieden om de coronacrisis te overleven. De hotels en Bed & Breakfast’s, de restaurants en cafés, de evenementensector, de cultuursector, het toerisme en de discotheken zijn voor het economisch en sociaal weefsel in de hoofdstad immers van cruciaal belang. Daarom halen we alles uit de kast om hen voor het faillissement te behoeden.”
Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Na talrijke ontmoetingen met de betrokken sectoren moest een gerichte steunregeling worden uitgewerkt die in verhouding staat tot hun moeilijkheden. De horeca en zijn toeleveranciers, de evenementensector, het nachtleven... ze zijn bepalend voor het imago van Brussel. Deze sectoren zijn van vitaal belang voor de economische activiteit van ons gewest. Het zijn vooral de zelfstandigen en de werknemers die moeten worden geholpen om klaar te zijn voor een herstart wanneer de gezondheidssituatie hen toelaat te heropenen.” 

Eerste fase van de uitbetaling van de premie voor zogenaamde ‘niet-essentiële’ handelszaken

Daarnaast heeft de regering in eerste lezing het besluit aangenomen tot organisatie van de eerste fase van de uitbetaling van een premie van maximaal 5.000 euro voor de zogenaamde ‘niet-essentiële’ handelszaken die op basis van de beslissingen van het Overlegcomité van 30 oktober 2020 moesten sluiten.

De ondernemingen en zelfstandigen met de volgende NACE-codes die op 1 december 2020 niet konden heropenen, komen in aanmerking voor een eerste schijf van 1.500 euro:

 • 96021 - Haarverzorging
 • 96022 - Schoonheidsverzorging
 • 96040 - Sauna's, solaria, baden enz.
 • 96092 - Plaatsen van tatoeages en piercings
 • 85531 - Autorijscholen
 • 91041 - Botanische tuinen en dierentuinen
 • 92000 - Loterijen en kansspelen
 • 93130 - Fitnesscentra
 • 93212 - Exploitatie van pret- en themaparken
 • 93291 - Exploitatie van snooker- en biljartenzalen
 • 93292 - Exploitatie van recreatiedomeinen
 • 93299 - Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

Deze eerste schijf van 1.500 euro zal vanaf 28 januari 2021 toegankelijk zijn via http://www.premiecovid.brussels/

De startdatum van de tweede fase van deze premie, die betrekking heeft op de zogenaamde ‘niet-essentiële’ handelszaken die op 1 december wel weer open konden, zal in februari worden aangekondigd.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

Financiën en Begroting Coronamaatregelen
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel