Brusselse Regering heeft opnieuw begroting in evenwicht

Vandaag is de Brusselse Regering samengekomen om de begroting 2020 te bespreken. Die onderhandelingen zijn geland. Brussel zet de traditie van de afgelopen jaren verder en heeft opnieuw een begroting in evenwicht. Volgend jaar wordt er in de begroting ook ruimte gemaakt voor nieuwe investeringen.

Zo komt er bijvoorbeeld 30 miljoen extra voor het vernieuwd stelsel van de kinderbijslag, een bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Ook in de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) komt er ruimte voor nieuwe initiatieven. Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in het project Silvertower, waarbij de gewestadministratie in functie van een betere dienstverlening zal worden gecentraliseerd in één gebouw.

Om het begrotingsevenwicht te bepalen worden, net zoals vorige jaren, de strategische investeringen van het Gewest, in onder andere metro en tunnels, buiten begrotingsdoelstelling gehouden. Het gaat om een bedrag van 500 miljoen euro. 

Een evenwicht bereiken was niet haalbaar zonder besparingen. Alle ministers zullen in hun eigen bevoegdheden saneringen en efficiëntiewinsten zoeken voor een totaal bedrag van 180 miljoen euro. 

Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz: “Na het goede rapport van kredietbeoordelaar Standard&Poor’s van enkele weken geleden, toont deze begroting in evenwicht aan dat de Brusselse regering als een goede huisvader waakt over de inkomsten en uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

Bij de begrotingscontrole in het voorjaar van 2020 zullen verdere keuzes worden gemaakt om de investeringen die in het regeerakkoord waren overeengekomen uit te voeren.  

De begroting zal, zoals steeds, eind oktober in het parlement ingediend en besproken worden.

De Brusselse regering
De Brusselse regering
Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel