Brusselse regering bereikt akkoord over begrotingsdoelstellingen

De Brusselse regering is tot een akkoord gekomen over de begroting voor 2022. De coronacrisis plaatst de financiën van het Brussels Gewest voor bijzondere uitdagingen. “De Brusselse regering moest een oplossing vinden voor een tekort van ongeveer 360 miljoen euro. Door de economische heropleving, door het spreiden van een aantal geplande investeringen en door de nodige besparingen, kunnen we dat gat dichtrijden. Op die manier zijn we erin geslaagd de begroting op koers te houden”, legt minister van Begroting Sven Gatz uit.

De steunmaatregelen die de Brusselse regering de voorbije maanden en jaren heeft getroffen om de Covid-crisis het hoofd te bieden, hebben een impact op de financiële situatie van het gewest. Die maatregelen waren noodzakelijk om de economie van het  gewest en de vele zelfstandigen, bedrijven en werknemers die hun inkomsten haast helemaal zagen opdrogen, toch deze ontzettend zware crisis te laten doorkomen. Daarnaast loopt de uitrol van de hervorming van de verkeersbelasting en dus de invoering van Smart Move vertraging op.

De regering kwam de afgelopen dagen samen om een oplossing te vinden voor het tekort van ongeveer 360 miljoen euro. De meerjarenbegroting die de regering aan het begin van de legislatuur heeft opgesteld, geeft de mogelijkheid om bij te sturen waar nodig.

Sommige inkomsten van het Brussels gewest liggen gevoelig hoger dan vooropgesteld, goed voor 117 miljoen euro. Dat geldt onder meer voor de successierechten, de registratie- en bijvoorbeeld de schenkingsrechten.  De hoofdstedelijke economie trekt trouwens weer aan.

Daarnaast zal de regering 140,7 miljoen euro besparen door enkele vooropgestelde investeringen op het gebied van mobiliteit en huisvesting uit te stellen. De Brusselse regering blijft met 1,3 miljard euro investeringen per jaar een zeer grote publieke investeerder.

Tenslotte kwam de Brusselse regering overeen om voor een bedrag van 105 mio euro besparingen door te voeren. De Brusselse regering neemt dus haar verantwoordelijkheid.

“De doelstelling van de Brusselse regering is nog steeds om de begroting tegen het einde van de legislatuur in 2024 structureel in evenwicht af te sluiten. Met de beslissingen die we nu genomen hebben, kan dat zonder een verhoging van de belastingen voor de Brusselaar,” zegt minister Gatz.

De Brusselse regering herinnert er ook aan dat ze voor 380 miljoen euro strategische investeringen zoals de metro buiten de begroting houdt. Daarnaast laat Europa ook toe om 64 miljoen euro buiten de begroting te laten om de impact van de pandemie te financieren.

Minister van Begroting Sven Gatz zal, zoals steeds, eind oktober de begroting overmaken aan het Brussels Parlement. De toelichting en bespreking in de commissie volgt in november.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel