Brusselse regering benoemt Julie Fiszman tot secretaris-generaal van GOB

De Brusselse regering heeft mevrouw Julie Fiszman benoemd tot secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Zij werd de eerste geschikte kandidaat bevonden door de selectiecommissie. De Brusselse regering stelde daarnaast ook Stefaan Sonck Thiebaut aan tot directeur-generaal van Innoviris.

Mevrouw Julie Fiszman heeft al een jarenlange ervaring bij de Brusselse overheid, waar ze haar carrière startte in 2002. In 2013 werd ze aangesteld als directeur-generaal van Brussels Finance&Budget.

Mevrouw Fiszman is licentiaat Economie (ULB) en behaalde een bijzondere master in Fiscaal beheer (Solvay Brussels School of Economics and Management). Van 2004 tot 2009 onderbrak mevrouw Fiszman haar loopbaan bij de Brusselse overheid toen ze verkozen werd tot Brussels volksvertegenwoordiger.

De selectiecommissie voor de aanstelling van een nieuwe secretaris-generaal voor de GOB vond de leidinggevende capaciteiten waarvan mevrouw Fiszman in haar loopbaan in de Brusselse administratie blijk gaf, pertinenter dan die van de kandidaten die ze achter haar liet. Een bijkomende troef zag de commissie in haar expertise op begrotingsvlak en management.

Story image
Sven Gatz, Brussels minister van Openbaar Ambt: “Mevrouw Fiszman heb ik tijdens mijn eerste jaar als Brussels minister bevoegd voor Financiën en Begroting leren kennen als een uitmuntende, dynamische  en ook sympathieke directeur-generaal in de Brusselse administratie voor Financiën en Begroting. Ik wens haar veel succes in haar nieuwe loopbaan als hoofd van de GOB.”
Rudi Vervoort, Brussels minister-president : "Julie Fiszman staat al gedurende haar hele beroepsloopbaan ten dienste van de burgers van het Brussels Gewest. Vandaag zet mevrouw Fiszman een nieuwe stap, waarmee zij dat grote engagement bevestigt. Ze wordt namelijk de eerste vrouwelijke secretaris-generaal van de overheidsadministratie. Daar ben ik zeer trots op! Ik weet dat ze deze uitdaging samen met haar team met veel dynamiek en begeestering zal aangaan. Gefeliciteerd!”

De Brusselse regering heeft op voordracht van de selectiecommissie ook Stefaan Sonck Thiebaut benoemd tot directeur-generaal van het Instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Innoviris). Deze viertalige burgerlijk ingenieur (KU Leuven) met wortels in Brussel studeerde in Oxford University (VK) en Stanford University (VS), waar hij doctoreerde.

Barbara Trachte, Staatssecretaris van Economische Transitie : « Met de komst van Stefaan Sonck Thiebaut als directeur-generaal van Innoviris is het nieuwe managementteam nu compleet aangezien Marie-Carmen Bex recentelijk als adjunct-directrice-generaal toegetreden tot het Instituut is. Deze twee persoonlijkheden, die elkaar in hun respectieve achtergronden aanvullen, zullen nu samenwerken om een globale strategie te ontwikkelen die Innoviris in staat stelt zijn sleutelrol in de uitvoering van de transitie van het Gewest te consolideren. Zij zullen een nieuw Gewestelijk innovatieplan hebben om hun strategische visie te ondersteunen. Hun benoeming is uitstekend nieuws voor het Instituut en ik kijk er naar een nauwe samenwerking met dit nieuwe team uit»
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel