Brusselse rechtenstudenten geven gratis juridisch advies

Een team van geëngageerde rechtenstudenten aan de Vrije Universiteit Brussel geeft gratis juridisch advies aan mensen en organisaties die de stap naar een advocaat niet kunnen zetten. Meer dan twintig studenten werken mee aan deze Brussels Law School Consultancy (BLSC). Om hun werking dit jaar verder te ontwikkelen, geeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) hen een subsidie van 15.300 euro.

Brussels Law School Consultancy werd twee jaar geleden door vier Brusselse rechtenstudenten opgestart. Met het project willen ze studenten praktijkervaring laten opdoen, terwijl ze Brusselaars en Brusselse organisaties gratis juridisch advies geven. Intussen werken er meer dan 20 studenten mee en geven ze advies over uiteenlopende onderwerpen – van intellectuele eigendom en sociaal recht tot erfrecht en bedrijfsstructurering.

Om de studenten te helpen om kwalitatief advies te geven, werken ze altijd in duo aan een case. Een onafhankelijke consultant kijkt alles na. Indien nodig leggen ze het advies voor aan een professor of advocaat. Ze krijgen ook coaching en workshops over procesvoering en andere juridische aspecten, maar ook over spreken voor een publiek en efficiënt werken. Om die seminaries en workshops nog beter te laten renderen, is BLSC in gesprek met de Faculteit Rechten en Criminologie om een door de VUB erkend certificaat te kunnen uitreiken aan de deelnemers.

Brussels minister Sven Gatz, zelf jurist, is enthousiast over dit project: “Met de subsidie investeren we met de VGC in de toekomst van geëngageerde Brusselse studenten. Via BLSC leren ze alle aspecten van de maatschappij kennen en zetten ze zich in voor een betere stad. De steun van de VGC laat toe de werking van BLSC verder uit te bouwen, bijvoorbeeld met partnerschappen met Brusselse organisaties om op verschillende locaties spreekuren te organiseren. Of door te proberen ook studenten van de ULB aan te trekken, om samen nog meer Brusselaars te kunnen helpen.”

Zit je zelf met een juridische vraag? Surf dan naar www.blsc.be.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel