Brusselse leerlingen met toptalenten krijgen extra begeleiding

Brusselse leerlingen met toptalenten krijgen extra begeleiding

Brussels minister Sven Gatz, die bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs de hoofdstad, heeft een subsidie goedgekeurd van 25.000 euro voor de begeleiding op school van leerlingen met uitzonderlijke talenten. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) schakelt hiervoor Talent en Studie in, een organisatie die in Brusselse scholen actief is.

Bij het combineren van topsport- of artistiek talent met hun studies komen leerlingen vaak voor een grote uitdaging te staan. Gelukkig staat vzw Talent en Studie klaar om scholen te ondersteunen die deze talentrijke leerlingen een extra begeleidend kader willen bieden.

“We willen Brusselse leerlingen, in het lager en het secundair onderwijs, helpen om hun sportief of creatief talent verder te ontwikkelen”, aldus minister Gatz, “zonder dat ze hiervoor hun studies uit het oog verliezen. We schakelen daarom de vzw Talent en Studie in om bijkomende studiebegeleiding of budgetplanningen op te zetten.”

Studeren én op hoog niveau sporten of zich artistiek bekwamen, vereist niet alleen doorzettingsvermogen van de leerlingen, maar ook de inzet van de leerkrachten en een flexibele instelling van de school. Zo’n aangepaste begeleiding kan verschillende vormen aannemen, zoals een flexibel uurrooster met ruimte voor trainingen gedurende de dag, de toestemming voor artistieke prestaties in het buitenland, of studiebegeleiding in nauw overleg met de leerkrachten en de leerlingenbegeleiding.

De vzw werkt netoverschrijdend voor leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs en het secundair onderwijs in Brussel.

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel