Brusselse leerlingen kunnen covidprik krijgen via school

De Vlaams Gemeenschapscommissie (VGC) wil, samen met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) de vaccinatiebereidheid en de vaccinatiegraad bij leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verhogen. Dat laat minister Gatz, bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs binnen de VGC, weten: ”Het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel telt 15.330 leerlingen die in één van de 40 Nederlandstalige secundaire scholen in de hoofdstad les volgen. Via deze Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen we onze bijdrage leveren om ouders en leerlingen te sensibiliseren met de bedoeling dat ze zich ook laten vaccineren.”

De GGC ontplooit een gelijkaardige strategie voor het Franstalig secundair onderwijs in het Brussels Gewest. Slechts 11% van alle Brusselse jongeren tussen 12 en 17 jaar is op dit moment volledig gevaccineerd. 22% van deze jongeren kreeg reeds één prik toegediend. Eerder deze week maakte de GGC bekend dat ze extra middelen vrijmaakt om het vaccinatiepercentage in de hoofdstad te verhogen via allerlei kanalen (scholen, bedrijven, winkels,…). Per week wil de GGC 16.000 eerste prikken zetten om tegen eind oktober een vaccinatiegraad te halen van 65%.

Om de vaccinatiegraad bij deze leerlingen en hun ouders te verhogen, stelden de VGC en GGC een voorstel van vaccinatiestrategie op. Het voorstel focust vooreerst op het sensibiliseren en informeren van leerlingen en ouders tijdens de eerste weken van het schooljaar. De sensibilisering zal zich richten op principiële en praktische argumenten om je te laten vaccineren. Het principiële argument (de volksgezondheid) draait erom dat enkel een afdoende vaccinatiegraad een halt kan toeroepen aan de circulatie van een gevaarlijk virus waar mensen nog altijd zwaar ziek van kunnen worden en sterven. De praktische argumenten voor leerlingen en leerkrachten betreffen het vervelende karakter van de mondmaskerplicht, die alleen in het Brussels Gewest op de scholen nog van toepassing is, en het risico dat een slabakkende vaccinatiegraad binnen afzienbare tijd weer voor gevolg kan hebben dat scholen wegens corona-uitbraken verplicht worden de deuren te sluiten.

De GGC ontwikkelde voor deze sensibilisering een aantal communicatietools (FAQ’s, affiches etc.) die ingezet worden in de klassen om het thema bespreekbaar te maken. Maar leerlingen kunnen zich daarnaast ook effectief laten vaccineren op of met behulp van de school.

Om gevaccineerd te kunnen worden, moeten leerlingen van 12 tot en met 15 jaar de schriftelijke toestemming hebben van hun ouders. Vanaf 16 jaar is die toestemming niet meer nodig.

De vaccinatie wordt per school anders georganiseerd al naargelang de mogelijkheden van de school. Scholen die zich dichterbij een Brussels vaccinatiecentrum (Pacheco in Brussel-stad en de centra van Molenbeek, Vorst en Sint-Pieters-Woluwe) bevinden zullen leerlingen en ouders begeleiden om hen daar van een eerste en een tweede prik te voorzien. In andere scholen wordt een vaccinatieteam ter plaatse ingezet. Ouders zullen via de school zelf geïnformeerd worden over de mogelijkheden.

Story image
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

Nederlandstalig Onderwijs Coronamaatregelen
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel