Brussels Gewest wil talenkennis in het beroepsgericht onderwijs extra duwtje geven

Brussels minister-president Rudi Vervoort lanceert een projectoproep om de talenkennis in het beroepsgericht onderwijs te bevorderen, digitale technologie in de scholen te stimuleren en het schoolverzuim te bestrijden. In het kader van het Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang van de Strategie 2030 Go4Brussels.

Kennis van het Frans en het Nederlands, maar ook van het Engels, is een belangrijk troef om toegang te krijgen tot de Brusselse arbeidsmarkt. Dat geldt zeker ook voor het beroepsgericht onderwijs. Maar net in het beroepsgericht onderwijs is het moeilijker om de talenkennis bij te spijkeren. Heel wat scholen kampen met een gebrek aan leerkrachten voor de algemene vakken en dus ook voor de taalvakken. Dit gebrek aan leerkrachten (of hun absenteïsme) kan ertoe bijdragen dat jongeren de school voortijdig verlaten.

Digitale technologieën kunnen een interessant hulpmiddel zijn om leerlingen weer warm te maken voor de school en het leren van talen. Daarom steunt het Gewest de Brusselse scholen in hun digitale transitie door via het (Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest)en met de steun van de Dienst Scholen van perspective.brussels te investeren in mobiele digitale apparatuur. Het gewest investeerde eerder al in het platform “Brulingua” van Actiris. Dit talenplatform, voor alle Brusselaars ouder dan 18, kan als voorbeeld dienen voor het verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen in Brusselse scholen.

Minister-president Rudi Vervoort heeft aan de Dienst Scholen de opdracht gegeven om een oproep te lanceren voor projecten in het beroepsgericht onderwijs. De projecten moeten aan drie voorwaarden voldoen: ze moeten het taalonderwijs Nederlands, Frans en eventueel ook Engels stimuleren; ze dienen het gebruik van digitale technologie in de scholen voor beroepsgericht onderwijs te bevorderen; en ze moeten de strijd tegen het schoolverzuim opvoeren, door oplossingen te bieden voor tijdelijke of langdurige afwezigheden van taalleerkrachten of door een zinvol kader aan te bieden tijdens de springuren die het gevolg zijn van zo’n afwezigheden.

De Brusselse regering maakt hiervoor een budget van € 150.000 vrij.

Alle Franstalige en Nederlandstalige scholen met een vzw-statuut die vakgericht taalonderwijs en onderwijs via digitale tools aanbieden, die beschikken over expertise op het vlak van Stem (sciences, technology, engineering and mathematics) en leerondersteuning kunnen een projectaanvraag indienen, net als onderzoekscentra met een vzw-statuut.

Brussels minister-president Rudi Vervoort: “Deze projectoproep heeft als doel om initiatieven rond het ondersteunen van het leren van talen, de versterking van het digitale gebruik op school en de bestrijding van schooluitval te combineren. In die zin draagt het bij tot meer gelijke kansen voor jongeren in het beroepsgericht onderwijs, die vaak uit minder bevoorrechte buurten komen en in hun huidige of toekomstige loopbaan meer blootstaan aan het risico van schooluitval.”
Brussels minister Sven Gatz voor de Promotie van meertaligheid en VGC-collegelid bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs: “Ik steun dit initiatief omdat het meertaligheid promoot. Een goede talenkennis is ook voor leerlingen in de beroepsgerichte onderwijsinstellingen in het Brussels Gewest van cruciaal belang. Ook het beroepsgericht onderwijs kent een groot lerarentekort, voornamelijk voor de algemene en taalvakken.”
Brussels minister van werkgelegenheid en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt : “In Brussel vergroot het kennen van een tweede taal, voornamelijk Nederlands en Engels, de kansen op het vinden van een baan met 50%. Ook al investeren we in opleidingen en tools, zoals Brulingua, om werkzoekenden op te leiden, het leren van talen begint op school. Als projecten bovendien de nadruk leggen op digitaal leren, bereiken we een dubbele doelstelling. Want naast vakbekwaamheden zijn ook taal- en digitale vaardigheden zeer gewild bij werkgevers.
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Nederlandstalig Onderwijs Meertaligheid
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel