Brussels Gewest verlengt termijnen voor voordelige registratierechten

De Brusselse regering heeft op voorstel van minister van Financiën Sven Gatz beslist de termijnen te verlengen waarbinnen kopers zich in regel moeten stellen om voordelige kortingen te krijgen op de registratierechten. De corona-maatregelen maken het immers moeilijk om die termijnen te halen.

Wie in het Brussels Gewest een woning koopt om er zijn verblijfplaats te vestigen, krijgt een belangrijke korting op de registratierechten die een besparing oplevert van liefst 21.875 euro, dankzij een vrijstelling van de eerste schijf van 175.000 euro op de aankoopprijs van het onroerend goed. De koper moet zich in de gemeente waar die woning is gelegen dan wel inschrijven binnen een termijn van twee jaar of drie jaar, wanneer het om een nieuw te bouwen woning gaat.

Omwille van de strenge corona-maatregelen was het voor de koper soms moeilijk om tijdig aan die voorwaarde te kunnen voldoen. Soms weigerden verkopers zelfs het verkochte huis te verlaten. Daarom werden de termijnen die verstreken tussen 16 maart 2020 en 30 september 2020 verlengd tot 1 oktober 2020.

Dezelfde korting geldt ook bij de aankoop van een tweede woning als nieuwe hoofdverblijfplaats, maar dan moet de vorige woning worden verkocht binnen een termijn van 2 jaar. Ook in dat geval kreeg de koper extra tijd tot 1 oktober 2020 om een koper te vinden voor de oude woning.

Ten derde verlengde de Brusselse regering de termijn voor de voordelige recuperatie van een deel van de registratierechten bij wederverkoop. Wie immers zijn aangekochte woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen de twee jaar opnieuw verkoopt, kan 36% van de betaalde registratierechten terugkrijgen. Ook hier werden de termijnen die verstreken tussen 16 maart 2020 en 30 september 2020 verlengd tot 1 oktober 2020.

Een laatste beslissing in dit kader betreft het gewestelijk registratierecht op de vestiging van een hypotheek: tal van ondernemingen genoten de voorbije jaren van hypothecaire mandaten tot waarborg van bedrijfsleningen. Door de onzekerheid van de coronacrisis overwegen de banken deze mandaten massaal  om te zetten in gewone hypotheken. Die gewone hypotheken zijn echter onderhevig aan een gewestelijk registratierecht van 1% en een federaal hypotheekrecht van 0,3%. Aangezien de coronacrisis de betrokken ondernemingen al in zware moeilijkheden heeft gebracht, besliste de Brusselse regering die belasting van 1% voor particulieren en voor bedrijven niet te innen tijdens deze moeilijke periode. Ook de federale regering zou afzien van de federale belasting van 0,3%.

Minister Sven Gatz: “We hebben de vrijgestelde schijf van de registratierechten, het zogenaamde abattement, onder mijn voorganger Guy Vanhengel ingevoerd en later zelfs nog verhoogd tot 175.000 euro om meer middenklassers naar Brussel te krijgen en jongeren die bijvoorbeeld in Brussel hebben gestudeerd aan te moedigen in onze stad te blijven wonen en hun toekomst uit te bouwen. Door de verlenging van de termijnen die de Brusselse regering nu heeft beslist, willen we al wie erop had gerekend zijn recht te kunnen laten gelden op deze voordelen via de registratierechten, niet te moeten teleurstellen door omstandigheden die te wijten zijn aan de coronacrisis.”     
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel