Brusselaars dienen maar liefst 1130 ideeën in voor VGC-meerjarenplan

Dit voorjaar lanceerde de VGC het drietalige participatietraject Stadspiratie, om Brusselaars het beleid van de VGC mee vorm te laten geven. Oorspronkelijk verliep dit traject zowel digitaal als via participatiemomenten, maar door de uitbraak van het coronavirus werd het traject volledig digitaal gehouden. Het resultaat: maar liefst 1130 uiteenlopende ideeën over hoe we samen de stad beter kunnen maken.

VGC-voorzitter Elke Van den Brandt is erg enthousiast: “Onze grootste troef zijn de Brusselaars. De diversiteit en originaliteit van de ingediende voorstellen tonen aan hoe waardevol het is om burgers echt bij het beleid te betrekken. We gaan hiermee aan de slag.”

De ideeën worden nu meegenomen in het opstellen van het meerjarenplan van de VGC. Daarmee is het participatietraject afgerond.

Van 19 februari tot en met 30 juni konden Brusselaars hun innovatieve ideeën indienen over zes thema’s: Leren, Opgroeien, Meedoen, Samen maken, Ontmoeten en Gezond leven in de stad. Deelnemen kon via het onlineplatform www.stadspiratie.be, met postkaarten, op groepsbijeenkomsten en in onlinesessies. Door de COVID-crisis moest het traject noodgedwongen  voornamelijk focussen op onlineparticipatie.

Collegelid Sven Gatz:  “Al tijdens mijn vorige ambtsperiode als Vlaams minister organiseerde ik in het Vlaams Parlement inspraakmomenten waarbij burgers mee het beleid konden bepalen. Ik geloof in initiatieven van burgerparticipatie. Het is knap dat we het project Stadspiratie ondanks de coronapandemie toch hebben kunnen laten doorgaan, zij het niet met fysieke sessies. Ik kijk er al naar uit om aan de slag te gaan met de resultaten.”

Stadspiratie verzamelde in totaal 1.130 ideeën. De ideeën zijn heel uiteenlopend. 35% van de ideeën gaat over meedoen en samen maken. Diversiteit, inclusie en participatie liggen Brusselaars nauw aan het hart. Brusselaars willen hun stem laten horen en meebouwen aan het Brussel van morgen. 

Een geslaagd project vindt collegelid Pascal Smet: “Brusselaars actief betrekken bij het beleid is waar we op inzetten bij VGC. Zowel voor Stadspiratie als andere projecten. Brusselaars hebben nog maar eens aangetoond dat ze de wil en goesting hebben om na te denken over wat ons verbindt, onze hoofdstad. Onze taak is nu om die dromen te realiseren.”

11% gaat over opgroeien. Brusselaars willen meer kindvriendelijke speel- en ontmoetingsplaatsen, met betaalbare en toegankelijke opvang en leuke vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren. 10% gaat over leren in Brussel.

Deelnemers  vinden het belangrijk dat er op school aandacht gaat naar de persoonlijke situatie van kinderen, jongeren en hun ouders en dat er voldoende financiële, praktische en mentale ondersteuning is voor wie het nodig heeft. Een aantal ideeën slaan op beleidsdomeinen waar de VGC niet voor bevoegd is zoals huisvesting, ondernemen en mobiliteit.

Die ideeën worden naar de bevoegde instanties doorgespeeld. De VGC zal in de opmaak en uitvoering van het meerjarenplan regelmatig met de Brusselaars terugkoppelen. Een overzicht van de ideeën kan men raadplegen in het stadspiratierapport, dat beschikbaar is via www.stadspiratie.be

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel