Brussel krijgt metrolijn noord-zuid met steun van Europese Investeringsbank

Brussel krijgt metrolijn noord-zuid met steun van Europese Investeringsbank

-De Europese Investeringsbank verstrekt € 475 miljoen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de bestaande premetroverbinding noord-zuid uit te bouwen tot een volwaardige metrolijn.

-De lening biedt ondersteuning voor deze uitbouw over een traject van 5 km tussen de haltes “Albert” en “Noordstation”.

-Door de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en dienstverlening te verbeteren, draagt het project bij aan de plannen van Brussel om het aantal individuele verplaatsingen met motorvoertuigen terug te dringen door goede alternatieven te bieden.

Investeringsbank (EIB) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben overeenstemming bereikt over een lening van € 475 miljoen om de bestaande ondergrondse tramverbinding tussen de haltes Albert en Noordstation uit te bouwen tot een volledig ondergrondse metro (de nieuwe metrolijn 3 van de stad).

Brussel had lange tijd te kampen met economische verliezen door verkeersopstoppingen en de medische gevolgen van luchtvervuiling. De gewestregering probeert deze problemen thans aan te pakken door de tenuitvoerlegging van het mobiliteitsplan Good Move. Een van de hoekstenen van het plan is uitbreiding van het openbaarvervoersaanbod. Zodra de nieuwe M3-lijn operationeel is, worden de openbaarvervoersdiensten betrouwbaarder, regelmatiger, frequenter en toegankelijker. Het uiteindelijke doel is om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken dan de auto.

“De voltooiing van metro 3 is en blijft een prioriteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het zal de reistijd voor inwoners, pendelaars en bezoekers van onze hoofdstad aanzienlijk verkorten. Ik ben dan ook zeer tevreden met de overeenkomst die we met de EIB hebben kunnen sluiten. Deze lening toont het belang van dit openbaarvervoersproject en het vertrouwen dat beide partners erin hebben”, aldus Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Kris Peeters, vicepresident van de EIB, voegde hieraan toe: “De Europese Investeringsbank acht het van groot belang om duurzaam vervoer te ondersteunen, ook in Brussel. Vorig jaar stemden we er al mee in om het Hoofdstedelijk Gewest de noodzakelijke financiering te verstrekken voor nieuwe metrostellen en het opknappen van de sporen. Met dit nieuwe project steunen we het gewest wederom bij de verdere ontwikkeling van hun mobiliteitsplan. In Brussel ziet men de vraag naar zachte mobiliteit toenemen, en als Klimaatbank van de EU ondersteunen we dat natuurlijk graag.”
De gewestelijke minister van Mobiliteit Elke van den Brandt merkte op: “In Brussel zetten we mobiliteit in als een krachtige hefboom om de levenskwaliteit van de inwoners te verhogen. Daarom investeren we één zesde van ons totaal jaarlijks budget in openbaar vervoer, in wandel- en fietsinfrastructuur en verkeersveiligheid. We bieden alternatieven aan voor de wagen en maken de openbare ruimte rustiger en groener. Ik ben erg verheugd dat de Europese Investeringsbank gelooft en investeert in ons metro project om van Brussel vlottere, aangenamere stad op mensenmaat te maken.”
De Brusselse minister van Financiën en Begroting Sven Gatz: “Het EIB-krediet van € 475 miljoen bevestigt dat het metro 3-project, de grootste investering in openbaar vervoer sinds het ontstaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op schema ligt. Het is de tweede keer tijdens deze legislatuur dat de EIB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een overeenkomst ondertekenen, en ik ben er trots op.”
Brieuc de Meeûs, directeur-generaal van de MIVB: “De metro is een essentieel vervoermiddel in de hoofdstad van Europa. Daarom ben ik bijzonder verheugd dat de EIB een lening verstrekt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om die noodzakelijke ontbrekende schakel in het metronetwerk van het noordelijke naar het zuidelijke deel van het gewest aan te leggen. Deze investeringen zijn onontbeerlijk voor de economie van Brussel, voor de vele mensen die hier wonen en voor de toekomst van de mobiliteit in een dichtbevolkt deel van de stad.”

Het project omvat de bouw van een ondergrondse tunnel tussen de haltes “Zuidstation” en “Anneessens”, de aanleg van een nieuwe halte ter ere van Toots Thielemans (momenteel nog “Grondwet” geheten) en de optimalisatie van de ondergrondse tramlijnen tussen de haltes “Bodeghem” en “Koningslaan”.

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de EU voor langlopende leningen Haar aandelen zijn in handen van de 27 EU-lidstaten, waarvan België 5,2% bezit. De EIB verleent langlopend krediet voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. In 2022 verstrekte de EIB bijna € 2,3 miljard aan financiering voor Belgische projecten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een van de drie gewesten van België, naast het Waals Gewest en het Vlaams Gewest. Het omvat 19 gemeenten, waaronder de stad Brussel, het dichtstbevolkte deel van België. Het heeft een oppervlakte van 162 km2 en heeft meer dan 1,2 miljoen inwoners.

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer van Brussel (MIVB) is de grootste openbaarvervoersmaatschappij van België. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkgebied beslaat 241,5 km2. Het MIVB-netwerk bestaat uit 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 55 buslijnen en 11 nachtbuslijnen.

Perscontacten:

De Europese Investeringsbank: Tim Smit, [email protected], +352 691 286423

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Zeynep Balci, [email protected], +32 498 816 514

Kantoor van Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz: Eva Vanhengel, [email protected], +32 476 512 107

MIVB: An Van hamme, [email protected], +32 477 62 73 73

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image

 

 

 

 

Financiën en Begroting
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel