Benieuwd naar de Brusselse begroting voor 2022? Kom snel een kijkje nemen op Budget.brussels!

Vanaf nu is het mogelijk om de begroting voor het jaar 2022 van de Brusselse overheden te raadplegen. Ter herinnering, het gaat hier om één overkoepelende begroting voor het Gewest en de drie Gemeenschapscommissies.

Dit jaar wordt de begroting geschat op:

  • 10,4 miljard euro aan uitgaven en
  • 9,9 miljard euro aan inkomsten.

Doordat de begrotingen voor 2020 en 2021 ook beschikbaar zijn, is het mogelijk om de beslissingen op politiek niveau met elkaar te vergelijken.

Zo valt bijvoorbeeld op dat de uitgaven voor gezondheid daalden in 2022 in vergelijking met 2021 en 2020, terwijl de uitgaven voor sociale bescherming stegen ten opzichte van de voorbije jaren.

Voor de ontvangsten valt de categorie leningen op. Hoewel die in 2021 slechts 13,25% van de totale ontvangsten bedroeg, is dit voor 2022 gestegen tot 22,5%. Dit is vergelijkbaar met 2020, waar het bedrag voor leningen in verhouding tot de totale inkomsten 20,33% bedroeg.

“Op deze website proberen we iedereen op een eenvoudige manier inzicht te geven in de begroting van het Brussels Gewest”, zegt Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz. “De begroting is een officieel en openbaar document, maar in de praktijk is het een dik boek vol cijfers dat veel te uitgebreid en technisch is. Op budget.brussels zie je de grote lijnen van de begroting, met bijvoorbeeld de gevolgen van de pandemie voor de uitgaven en inkomsten.”

Ontdek alle cijfers op https://budget.brussels/nl

Contact

Brussel Financiën en Begroting

Sint-Lazarusplein 2 – 1035 Brussel

[email protected]

Story image
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel