Begrotingswijziging VGC goedgekeurd door VGC-raad

Tijdens de Raad van 29 mei 2020 werd een begrotingswijziging op de VGC-begroting van 2020 goedgekeurd. Het gaat om het doorvoeren van opgelegde besparingen vanuit de Vlaamse regering, voor een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro, en de extra dotatie vanuit het Brussels Gewest van 4,34 miljoen euro, in het kader van de COVID-crisis. “De extra dotatie in de begroting verwerken was essentieel om de groeiende noden op vlak van gezondheid en armoede aan te kunnen pakken. We moeten tot het uiterste gaan om de Brusselaars te ondersteunen in deze moeilijke periode. Ik dank de Raad voor de constructieve samenwerking”, stelt Collegevoorzitster Elke Van den Brandt.

In het kader van COVID-19 heeft de VGC de voorbije weken al een aantal inspanningen gedaan, zoals de aankoop van beschermingsmateriaal voor eerstelijnsdienstverlening, het aanbieden van spelpaketten voor kwetsbare gezinnen, en crisishulp. Met de gewestelijke dotatie zal verder ingezet worden in de bestaande noden, aanvullend op federale, Vlaamse en gewestelijke maatregelen. Dat gaat onder meer over onderwijs, cultuur, en welzijn.

“De corona-maatregelen hadden en hebben een grote impact op de leerlingen en de scholen van het Nederlandstalig onderwijs” zegt minister Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, “daarom voorzien we meer middelen voor de verdeling van laptops en internetverbindingen en voor de uitbreiding van de noodopvang op school en daarbuiten. Om de leerlingen en de scholen de komende maanden op weg te helpen, investeren we in een grotere zomerschool en geven we prioriteit aan een budget voor elke school, om volgend schooljaar in klasverband, leerrijke activiteiten in de stad te organiseren.”

“Tijdens de coronacrisis hebben we extra geïnvesteerd, met speciale aandacht voor cultuur, jeugd en sport. Daardoor zijn er alternatieve zomerprogramma's, die aangepast zijn aan de gezondheidsmaatregelen. Kunstenaars en hun organisaties krijgen opnieuw meer ademruimte, door de extra covidpremies. Ik wil Brusselaars tijdens deze zomer zoveel mogelijk ondersteunen om samen uit deze crisis te geraken met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in deze stad,” verklaart Pascal Smet, collegelid onder meer bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport.

“De lockdown heeft een enorme impact gehad op de mentale gezondheid van veel Brusselaars, onder meer door stress, eenzaamheid en angst. Vanuit de VGC willen we die effecten aanpakken, en verder inzetten op buurtzorg en het versterken van het sociale weefsel”, besluit Van den Brandt.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel