Aanpassing registratierechten maakt woning kopen in Brussel goedkoper

Aanpassing registratierechten maakt woning kopen in Brussel goedkoper

Vandaag op 1 april wordt de nieuwe regeling van kracht die de registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt. Met een nieuwe ordonnantie (zo worden de Brusselse wetten genoemd) wil de Brusselse regering de aankoop van een woning in het gewest goedkoper maken.

Daarvoor heb ik als Brussels minister van Financiën vier wijzigingen aan het abattement op de registratierechten doorgevoerd. Een abattement, ook wel een 'voetvrijstelling' genoemd, houdt in dat de eerste schijf van de aankoopprijs wordt vrijgesteld van registratierecht, de gewestelijke belasting die de koper van een bestaande woning of bouwgrond in principe bovenop de aankoopprijs moet betalen.

De eerste wijziging verhoogt het al eerder ingevoerde abattement ​ op de registratierechten van 175.000 EUR naar 200.000 EUR. Dat houdt in dat de eerste schijf van 200.000 EUR niet wordt belast en de koper(s) tot 25.000 EUR registratierechten besparen.

​Een tweede wijziging voert een aanvullend abattement ​ in als de koper(s) betekenisvolle renovaties uitvoeren om de woning energiezuiniger te maken. Per sprong van energieklasse in het energieprestatiecertificaat (EPC) komt er dan een korting van 25.000 euro bij, maar je moet als koper wel het EPC verbeteren met minstens 2 sprongen. Hierdoor bespaart de koper dan minstens 6.250 EUR extra.
​Een derde wijziging betreft het abattement ​ op de registratierechten voor de aankoop van een bouwgrond. Die wordt nu van 87.500 EUR opgetrokken naar 100.000 EUR, wat neerkomt op een besparing van 12.500 EUR, en het plafond van 250.000 EUR vanaf hetwelk een bouwgrond niet meer in aanmerking komt voor de korting, wordt opgetrokken naar 300.000 EUR.

​De laatste wijziging die ik heb ingevoerd, verhoogt de maximale verkoopprijs van de woning om in aanmerking te komen voor de korting met 100.000 EUR. Die maximale verkoopprijs bedraagt dan 600.000 EUR in plaats van het vorige plafond van 500.000 EUR.

Het doel dat we met deze ingrijpende aanpassingen van de registratierechten beogen, is de aankoop van een woning in onze regio betaalbaar houden. We streven er in de Brusselse regio immers naar om de middenklasse te versterken door jonge gezinnen die willen investeren in een eigen woning aan te moedigen om hun toekomst uit te bouwen in een van onze negentien gemeenten.

Zo’n sterke middenklasse hebben we in Brussel nodig, zodat we via de gewestbelastingen voldoende inkomsten kunnen vergaren om de begroting sluitend maken. Jaarlijks maken nu al meer dan 7.000 gezinnen, of zowat twee derden van de kopers van een woning in ons gewest, van die korting op de registratierechten gebruik om zich voor een langere periode of permanent in Brussel te vestigen.

Om gebruik te kunnen maken van de korting op de registratierechten moeten wel volgende voorwaarden vervuld zijn:
​- de koper(s) moeten zelf in de woning gaan wonen. Binnen de drie jaren volgend op de registratie ​ van de verkoopakte, moeten ze er hun hoofdverblijfplaats in vestigen. Wie de woning ook energiezuiniger maakt, heeft vijf jaar de tijd om er zich te domiciliëren;
​- de regeling is alleen van toepassing voor natuurlijke personen (dus geen bedrijven of vzw’s);
​- je mag geen ander onroerend goed bezitten dat geheel of gedeeltelijk bestemd is als woning;
​- je moet vijf jaar ononderbroken in de woning blijven wonen. Wie dat niet doet, moet een bedrag van de verkregen korting naar rato van de resterende termijn terugbetalen, tenzij bij overmacht.

Wil je meer weten over deze nieuwe regeling? Je vindt er alles over terug op fiscaliteit.brussels.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

Financiën en Begroting
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel