€ 745.000 om Brusselse risicojongeren aan boord te houden op school.

€ 745.000 om Brusselse risicojongeren aan boord te houden op school.

Vijf Nederlandstalige secundaire scholen ontvangen 745.000 euro van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) om de proeftuinen time-in uit te bouwen. Kwetsbare kinderen en jongeren die in de problemen zijn gekomen, worden onder de arm genomen om terug aan te sluiten bij hun studies.

Niet iedereen komt uit een positieve gezinssituatie en niet iedereen maakt de juiste keuzes. In het Nederlandstalig onderwijs in de grootstad Brussel dreigt een aantal jongeren daardoor uit te vallen op school. Daardoor kunnen ze hun kansen op de arbeidsmarkt en in het leven verliezen.

Vijf secundaire scholen ontwikkelden met de VGC time-in proeftuinen, die deze jongeren met een no-nonsense aanpak terug op de schoolbanken brengen. Deze time-in trajecten bestaan uit zowel de begeleiding van de jongeren zelf als de ondersteuning van de scholen bij het toepassen van een breed zorgbeleid op maat.

“De secundaire scholen willen meer doen voor jongeren die dreigen uit te vallen, omwille van moeilijke thuissituaties en problematisch gedrag”, aldus minister Sven Gatz, die bevoegd is voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. “Door in extra middelen te voorzien voor begeleiders die deze zogenaamde probleemjongeren bij de hand nemen en hen in een positieve schoolse context uit een negatieve spiraal helpen geraken, maken we echt het verschil.”

De vijf beroepssecundaire scholen kunnen dit schooljaar met deze middelen een sterke werking uitrollen. Het gaat om het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck in Brussel Stad, het GO! Atheneum Emanuel Hiel in Schaarbeek, het GO! technisch atheneum Zavelenberg in Sint-Agatha-Berchem, het Don Bosco Technisch Instituut in Sint-Pieters-Woluwe en het Sint-Guido-Instituut in Anderlecht.

Djellal Amil Adjunct woordvoerder/porte-parole adjoint FR, Kabinet van Minister Sven Gatz
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel