31 Nederlandstalige scholen in Brussel nemen energiebesparende maatregelen dankzij subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Met het project ‘Energiezorg op School’ ondersteunen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de vzw FIX, 31 Nederlandstalige scholen in Brussel om energiezuinige maatregelen uit te voeren in de schoolgebouwen. De VGC legde hiervoor in 2022 een subsidie vast van 397.807 euro, goed voor een besparing van 430 megawattuur per jaar.

Naast de investeringen op het vlak van energiezuinig bouwen, is er de oproep ‘Energiezorg op School’. De VGC voorziet in dat kader subsidies voor alle Nederlandstalige scholen in Brussel, die maatregelen willen nemen om energie te besparen. Zo leveren de scholen hun bijdrage aan het milieu en geven ze ook heel wat minder geld uit aan energiekosten. Dankzij ‘Energiezorg op School’ verkleinen de scholen ook hun CO-2 afdruk.

Het project ‘Energiezorg op School’ bestaat reeds sinds 2010. In totaal werd er al meer dan 4,5 miljoen euro besteed voor meer dan 300 projecten in Nederlandstalige scholen in Brussel.

Voorbeelden van energiebesparende aanpassingen zijn het plaatsen van een nieuwe ketel, een debietmeter of thermostatische kranen. Oude verwarminssystemen verbruiken immers veel energie. Ook isolatiemaatregelen of het plaatsen van nieuwe beglazing komen in aanmerking. Deze maatregelen zijn immers de basis voor een duurzaam gebouw, omdat ze energieverspilling tot een minimum beperken.

Sinds 2022 kunnen de scholen ook subsidies vragen voor energiezuinige verlichting. Twintig scholen ontvangen hiervoor een financiële ondersteuning.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie werkt voor ‘Energiezorg op School’ nauw samen met de energieverantwoordelijken van de vzw FIX. Zij onderzoeken samen met de scholen welke maatregelen noodzakelijk zijn en volgen de uitvoering op.

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor onderwijs: “Dankzij Energiezorg op School werd er de afgelopen jaren al heel wat energie bespaard. Het doel is om jaarlijks 350 MWh te besparen. Dankzij de subsidies hebben de scholen al 5.450 MWh bespaard sinds 2014-2015. Met deze ondersteuning dragen zo ook de Brusselse scholen hun steentje bij voor een beter milieu.”

Onderstaande tabel geeft de jaarlijkse energiewinsten weer die verwezenlijkt werden met deze subsidie.

Story image

Omgezet in euro besparing geeft dit het volgende resultaat:

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel