3 miljoen euro voor uitbreiding van basisschool De Schatkist in Haren

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voorziet in 3 miljoen euro voor renovatie- en nieuwbouwwerken voor basisschool De Schatkist in Haren. Daardoor kan de school haar capaciteit verhogen met bijna 100 plaatsen.

Basisschool De Schatkist startte in september 2015 op in een gehuurd pand. Om het stijgend aantal leerlingen op te vangen, zal het schoolbestuur het gebouw op de site kopen en renoveren. Bovendien komt er een nieuwbouwgedeelte. Die nieuwbouw zal ruimte bieden voor klaslokalen, een schoolbibliotheek en een turnzaal. Door deze uitbreiding zullen in het totaal 220 leerlingen een plaats kunnen krijgen in de school, een capaciteitsverhoging met bijna 100 plaatsen.

Het project wordt financieel gesteund door de VGC en de Vlaamse Gemeenschap. De VGC geeft een subsidiebelofte van 3 miljoen euro om deze uitbreiding te helpen realiseren. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 5,1 miljoen euro.

“De Schatkist heeft sinds haar oprichting in 2015 een mooi groeiparcours afgelegd”, zegt minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw. “De school startte met een 35-tal kleuters en leerlingen en biedt nu al aan 121 kinderen plaats. Met deze uitbreiding wil De Schatkist verder groeien naar 220 plaatsen. Het is voor het eerst dat de VGC met een schoolsubsidie over de brug komt in het kleine Haren, een dorp dat al sinds 1921 deel uitmaakt van de stad Brussel.” 
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel