27 Nederlandstalige scholen in Brussel verkleinen hun CO-2-afdruk

Met het project ‘Energiezorg op School’ ondersteunen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de vzw FIX 27 Nederlandstalige scholen in Brussel om energiezuinige maatregelen uit te voeren in de schoolgebouwen. De VGC legde een subsidie vast van 472.458 euro en bouwt zo mee aan een klimaatneutrale stad.

De oproep ‘Energiezorg op School’ is een subsidielijn van de VGC voor alle Nederlandstalige scholen in Brussel die maatregelen willen nemen om energie te besparen. Zo leveren de scholen hun bijdrage aan het milieu en geven ze ook heel wat minder uit aan energie. Dankzij ‘Energiezorg op School’ kunnen de scholen hun CO-2 afdruk verkleinen. Zo bereiden scholen zich voor op het plan van Europa om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Het project ‘Energiezorg op School’ bestaat reeds sinds 2010. In totaal werd er al 4.132.198,64 euro besteed voor meer dan 300 projecten in Nederlandstalige scholen in Brussel.

Bevoegd VGC-collegelid voor Scholenbouw Sven Gatz juicht het succes van ‘Energiezorg op School’ toe. “Deze subsidielijn is voor tal van projecten nuttig: zo kunnen scholen energiebesparende aanpassingen helpen bekostigen als het plaatsen van een nieuwe ketel, een debietmeter of thermostatische kranen. Oude verwarmingssystemen verbruiken immers veel energie. Ook isolatiemaatregelen of het plaatsen van superisolerende beglazing komen in aanmerking. Deze maatregelen zijn immers de basis voor een duurzaam gebouw, omdat ze energieverspilling tot een minimum beperken.”

De Vlaamse Gemeenschapscommissie werkt voor ‘Energiezorg op School’ nauw samen met de energieverantwoordelijken van de vzw FIX. Zij onderzoeken samen met de scholen welke maatregelen noodzakelijk zijn en volgen de uitvoering op.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel