25 Nederlandstalige scholen in Brussel maken hun school energiezuiniger

Met het project ‘Energiezorg op School’ ondersteunen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de vzw FIX 25 Nederlandstalige scholen in Brussel om energiezuinige maatregelen uit te voeren. Hiervoor geeft de VGC een subsidie van 223.991 euro.

De oproep ‘Energiezorg op School’ is een subsidielijn van de VGC voor alle Nederlandstalige scholen in Brussel die maatregelen willen nemen om energie te besparen. Zo leveren de scholen een bijdrage aan het milieu en geven ze minder geld uit aan energiekosten, waardoor er meer middelen overblijven voor de pedagogische werking.

‘Energiezorg op School’ bestaat reeds sinds 2010. In totaal werd er al circa 3,7 miljoen euro besteed voor bijna 300 projecten in Nederlandstalige scholen in Brussel.

Minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw: “Met de VGC stimuleren we energiezuinigheid in onze scholen omdat we niet willen achterblijven bij een doelstelling waaraan we allemaal moeten werken. Voorbeelden van energiebesparende aanpassingen in de scholen zijn het plaatsen van een nieuwe ketel, een debietmeter of thermostatische kranen. Ook isolatiemaatregelen of het plaatsen van superisolerende beglazing komen in aanmerking voor subsidies.”

De VGC werkt voor ‘Energiezorg op School’ nauw samen met de energieverantwoordelijken van de vzw FIX. Zij onderzoeken samen met de scholen welke maatregelen noodzakelijk zijn en volgen ze op tijdens de uitvoering.

Foto: vzw FIX
Foto: vzw FIX
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel