2 miljoen voor klimaatdoelstellingen Brusselse scholen

2 miljoen voor klimaatdoelstellingen Brusselse scholen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceert op voorstel van Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Scholenbouw, een nieuw subsidiekader voor zonnepanelen, warmtepompen en isolatiewerken. Alle Nederlandstalige basisscholen, secundaire scholen, academies, schoolinternaten en onderwijspartners in Brussel kunnen erop intekenen.

Gatz wil de scholen aanzetten om hun schoolgebouwen energie-efficiënt te maken, door de buitenschil te isoleren en door te relighten, waarbij alle verlichting vervangen wordt door energiezuinige LED-technologie.

Scholen kunnen met deze subsidie ook af van fossiele brandstoffen zoals gas en mazout, door te verwarmen met warmtepompen. En nu de prijs van zonnepanelen stevig gedaald is, kunnen scholen een groot aantal zonnepanelen plaatsen en hun eigen energie opwekken.

“Isolatie, relighting, zonnepanelen en warmtepompen, we zetten scholen op weg naar een koolstof-arme toekomst,” zegt Sven Gatz, de Brusselse minister die in de VGC bevoegd is voor Onderwijs en Scholenbouw. “Bovendien worden de schoolgebouwen door isolatie zuiniger en wordt de kost voor verwarming en verlichting tot een minimum herleid. Zo komen werkingsmiddelen vrij, die de directies en leerkrachten kunnen inzetten voor de schoolwerking zelf. Een win-win voor iedereen!”

Scholen kunnen tot 200.000 euro krijgen om op verschillende acties in te zetten. Thermostatische kranen, isolatie van muren, daken en kelders, drievoudige beglazing, relighting met aanwezigheidssensoren, aankoop en plaatsing van zonnepanelen en warmtepompen,… de lijst is lang. De subsidie loopt over het schooljaar 2024-2025. Schoolbesturen kunnen tot het najaar hun aanvraag indienen via het e-loket van de VGC.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel