2 miljoen euro voor geëvacueerde basisschool Vande Borne: renovatie kan starten

2 miljoen euro voor geëvacueerde basisschool Vande Borne: renovatie kan starten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert op initiatief van Brussels minister Sven Gatz, VGC-collegelid voor Scholenbouw, de gemeente Jette voor de dringende renovatiewerken aan de gemeentelijke basisschool Vande Borne.

Het verhaal is gekend: eind 2023 en begin 2024 kwam het plafond naar beneden in de Nederlandstalige basisschool Vande Borne. De gemeente Jette, het schoolbestuur, moest in allerijl de leerlingen verhuizen naar tijdelijke locaties.

De gemeente deed in overleg met de VGC een studie naar de staat van het gebouw. Het onderzoek wees uit dat het probleem veroorzaakt werd door condensatie in niet-geïsoleerde muren. Er blijken geen stabiliteitsproblemen te zijn, maar een grondige renovatie van de school dringt zich op.

“De gemeente heeft nu, in overleg met de VGC, de ambitie om de renovatie zo snel mogelijk op te starten. De VGC geeft daarvoor een investeringssubsidie van 2 miljoen euro”, zegt Sven Gatz, Brussels minister in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw. “We willen de leerlingen en leerkrachten zo snel mogelijk terug naar hun vertrouwde schoolsite Vande Borne brengen, in een volledig gerenoveerd schoolgebouw.”

De renovatie van de Vande Borneschool is een totaalrenovatie : isolatiewerken voor gevels en het dak, nieuwe ventilatie, verwarming en sanitair en een renovatie van het afdak en het sanitair op de speelplaats. Met de toegekende subsidie van 2 miljoen euro van de VGC kan de gemeente de renovatie starten.

De VGC subsidieerde eerder al de tijdelijke huisvesting van de kleuters, in afwachting van de oplevering van het schoolgebouw, met een subsidie van 100.000 euro voor comfortabele klasmodules op de speelplaats.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel