1,75 miljoen euro van de VGC voor een eigen plek voor basisschool Sint-Juliaan in Oudergem

Op voorstel van minister Sven Gatz, in het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor Nederlandstalig Onderwijs en Scholenbouw, heeft het VGC-college ingestemd met een subsidie van 1,75 miljoen euro die de basisschool Sint-Juliaan in Oudergem moet toelaten om haar capaciteit uit te breiden en te verhuizen naar een ander gebouw op dezelfde site.

Basisschool Sint-Juliaan in de Sint-Juliaanskerklaan in Oudergem zit momenteel in een gebouw dat ze deelt met haar Franstalige zusterschool. Om de toekomst van de school te verzekeren en om bijkomende capaciteit bij te maken, zal de school verhuizen naar een eigen gebouw, een oud kloostergebouw op dezelfde site. De ombouw van kloostergebouw naar schoolinfrastructuur vraagt grote renovatie- en nieuwbouwwerken, die worden geraamd op bijna 5 miljoen euro.

De VGC en de Vlaamse Gemeenschap investeren beiden in dit project, de VGC met 1.750.000 euro. Hierdoor kan het klooster grondig gerenoveerd en uitgebreid worden met voldoende grote klaslokalen, een refter, een eigen sportzaal en een nieuwe speelplaats.

Minister Sven Gatz: “Dankzij deze samenwerking zal de school over een eigen, ruime schoolinfrastructuur en turnzaal beschikken. Bovendien zal de school niet enkel de bedreigde plaatsen kunnen behouden, maar ook kunnen uitbreiden met 64 plaatsen, zodat er in totaal 240 leerlingen basisonderwijs school kunnen lopen.
ontwerp Architecten.Atelier
ontwerp Architecten.Atelier
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel