VRT krijgt financiële zekerheid en moet inzetten op digitale kindertelevisie

De Vlaamse regering heeft tijdens de laatste ministerraad van dit jaar een aantal knopen doorgehakt over de VRT-dossiers. Zo werd beslist om de VRT de mogelijkheid te geven een investeringsfonds op te starten samen met PMV. Daarnaast wil de Vlaamse regering voldoen aan de vraag van de openbare omroep om financiële zekerheid te creëren voor haar werking. Ze voorziet daarvoor in 10,7 miljoen euro. Tot slot werd beslist dat de VRT voluit moet inzetten op digitale kindertelevisie en geen extra lineair kanaal kan starten voor Ketnet Jr. 

Media-Invest

De Vlaamse regering geeft haar goedkeuring aan PMV en VRT om samen een joint-venture investeringsfonds op te richten voor de ondersteuning, versterking en duurzame groei van het media-ecosysteem. Op die manier kan de openbare omroep start-ups in de mediasector mee financieren en ondersteunen van bij hun prille start. PMV en VRT zullen elk 5 miljoen euro kapitaal in het fonds storten.

Minister van media Sven Gatz: “Media-Invest is een samenwerking waarbinnen VRT haar expertise inzake media-innovatie, mediatechnologie en content inbrengt en PMV haar uitgebreide kennis van zaken op vlak van investeringsbeleid, ondernemerschap in Vlaanderen en professionalisering van bedrijven ter beschikking stelt.”

Financiële zekerheid

Daarnaast komt de Vlaamse regering tegemoet aan de voornaamste vraag van de VRT naar financiële stabiliteit op middellange termijn.

Om de doelstellingen in de beheersovereenkomst te halen, werd door de openbare omroep een extra compensatie voor de niet-indexering van haar werkingsmiddelen gevraagd. De Vlaamse regering voorziet hierin door het saldo van het transformatieplan vrij te maken. Van de eerder toegezegde 14 miljoen euro voor de herstructureringskosten rest een saldo van 5,6 miljoen euro dat de VRT mag benutten. Daarnaast wordt er tijdens deze legislatuur 5,1 miljoen euro vrijgemaakt.

Ketnet JR

Op de vraag van de openbare omroep om een nieuw lineair televisiekanaal Ketnet JR op te starten, heeft de Vlaamse regering negatief geantwoord.

In Vlaanderen tekent zich zoals ook in het buitenland een duidelijke shift af in het kijkgedrag van lineair naar niet-lineair televisie kijken, zeker in de doelgroep van jonge kinderen en gezinnen. Niet-lineair is de toekomst, dat blijkt ook uit de Europese vergelijking: sinds 2009 lanceerde geen enkel Europees land een extra lineair kanaal voor kinderen tot 6 jaar.

Minister van Media Sven Gatz: “Gezien het snel afnemend belang van lineaire televisie ten voordele van het online kijken is een bijkomend televisiekanaal voor de VRT geen duurzame keuze voor de toekomst. We vragen de openbare omroep, zoals ook opgenomen in de beheersovereenkomst,  volop in te zetten op digitale programmatie. Ook voor de allerkleinsten.”
Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel