Voorakkoord tussen Vlaamse en Franse Gemeenschapsregering over de radiofrequenties

Na constructieve en lange technische onderhandelingen tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap hebben de twee ministers van Media, Sven Gatz en Jean-Claude Marcourt, een eerste akkoord afgesloten over de radiofrequenties in ons land. De twee regeringen hebben het akkoord tussen beide ministers over de coördinatie van de radiofrequenties op de FM-band deze week bekrachtigd.

De problematiek rond storingen van de FM-frequenties tussen de Franse en de Vlaamse Gemeenschappen sleept al een decennium aan. Beide gemeenschappen hebben sindsdien vorderingen tot schorsing en/of vernietiging van FM-frequentieplannen bij de Raad van State ingediend. Media ministers Marcourt en Gatz waren van bij het begin van deze legislatuur vastbesloten om deze jarenlange discussie tot een goed einde te brengen. Na intensief werk van beide administraties en kabinetten kwamen de ministers deze week tot een akkoord.

Het resultaat van dit werk liet toe om enerzijds een globale databank op te stellen van de radiofrequenties en anderzijds een berekeningsmethode uit te werken die de referentie wordt voor de toekomstige coördinaties van de frequenties.

Het akkoord dat beide regeringen deze week hebben bekrachtigd, vormt een essentiële stap in de richting van een samenwerkingsakkoord over de coördinatie van de radiofrequenties. Beide gemeenschappen kwamen overeen om de inhoud van de bekrachtigde tekst voor te leggen als basistekst voor de besprekingen die moeten volgen met de federale regering en de regering van de Duitstalige Gemeenschap. Concreet werd een technisch akkoord afgesloten over 467 FM-frequenties van de Franse Gemeenschap en 410 frequenties van de Vlaamse Gemeenschap. Tevens werd overeengekomen dat 21 FM-frequenties van de Franse Gemeenschap en 13 FM-frequenties van de Vlaamse Gemeenschap zullen worden bevroren. Dat betekent dat deze radiofrequenties in gebruik blijven met dezelfde kenmerken.

Het akkoord dat ondertekend werd door Sven Gatz en Jean-Claude Marcourt is onmisbaar in de evolutie van het radiolandschap in ons land. De constructieve dialoog van de afgelopen jaren werpt dus zijn vruchten af. Beide ministers zijn ervan overtuigd dat deze vlotte samenwerking ook belangrijk is voor de verdere uitrol van DAB+ in de beide gemeenschappen.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Gaël Lambinon Porte-Parole Jean-Claude Marcourt
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Gaël Lambinon Porte-Parole Jean-Claude Marcourt
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel