Persbericht: Vlamingen en Franstaligen werken samen aan 22 cultuurprojecten

Woensdag 16 maart 2016 — De eerste projectoproep voor het Cultureel Akkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap is een eclatant succes geworden. Liefst 94 projectaanvragen werden ingediend. De aanvragen gingen onder de loep van het Samenwerkings-platform en op zijn advies beslisten de Ministers van Cultuur uit beide Gemeenschappen, Sven Gatz en Joëlle Milquet, om 22 projecten te ondersteunen binnen het vooropgestelde budget van 160.000 euro.

De Projectoproep kadert binnen het Cultureel Akkoord dat de twee Gemeenschappen in 2013 afsloten. De oproep, waarmee de ministers Gatz en Milquet het Akkoord voor het eerst concreet gestalte geven, wil culturele organisaties de weg doen vinden naar meer samenwerking over de taalgrens heen: uitwisseling stimuleren, leren van elkaars praktijken, elkaars aanbod en publiek leren kennen, co-producties opzetten. De projectoproep is erop gericht om breed in de sector en over het hele land samenwerking tussen culturele organisaties of kunstenaars en artiesten aan te moedigen.

Minister Sven Gatz: "We zijn aangenaam verrast door het aantal aanvragen, en door de kwaliteit en originaliteit ervan. Over heel het land bestaat duidelijk enorm veel goesting en inspiratie bij culturele organisaties, om elkaar over de taalgrenzen op te zoeken en samen te werken. Het Cultureel Akkoord zit op de huid van de tijd".

Minister Joelle Milquet: "Dit smaakt naar meer! Vanuit elke discipline en vanuit elk deel van het land kregen we aanvragen. Circus uit Oost-Vlaanderen, theater uit Luik, cultuurcentra in Vlaams-Brabant… noem maar op, ze willen samenwerken. Cultuur verenigt, niet alleen verre maar ook naaste buren. We kijken uit naar de 22 projecten. Het staat nu al vast dat we de projectoproep herhalen voor 2017".

In bijgevoegde tabel vindt u de informatie over de geselecteerde projecten het toegekende bedrag.
Meer informatie over de projecten vindt u op www.cultuurculture.be