Vlaanderen krijgt grootste eengemaakt bibliotheeksysteem ter wereld

De Vlaamse Gemeenschap heeft met de vzw Cultuurconnect een overeenkomst afgesloten over een eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) voor heel Vlaanderen en Brussel. Het nieuwe systeem moet het bibliotheekwezen op een hedendaagse manier de toekomst in loodsen. Zo krijgen onze bibliotheken het grootste centraal beheersplatform voor bibliotheken ter wereld. 

Voor gemeenten met een openbare bibliotheek betekent dit dat ze aan de slag kunnen met een efficiënter systeem. Het uitlenen en innemen van boeken, het inschrijven van nieuwe lezers en alle andere denkbare taken die dagelijkse kost zijn in een lokale bibliotheek worden betrouwbaarder, makkelijker, gebruiksvriendelijker én goedkoper. Ook de samenwerking tussen bibliotheken wordt eenvoudiger. Het nieuwe systeem zal vlot koppelen met de online catalogi van de bibliotheken, die ook in een nieuw kleedje worden gestoken.

Sven Gatz: “De schaalvergroting op Vlaams niveau, maakt van het nieuwe systeem het grootste ter wereld. Daardoor wordt meer mogelijk met minder. De kostprijs voor de gemeenten zal dus lager liggen dan vandaag het geval is. Ook zal het EBS onschatbare statistische informatie opleveren over het leengedrag, zoals bijvoorbeeld een populariteitspoll van uitgeleende boeken.”

De foto van het Vlaams bibliotheekwezen zag er in 2015 zo uit: in 610 locaties in Vlaanderen en Brussel waaronder 313 hoofdbibliotheken en 297 andere bedieningspunten telde het samen ongeveer 1,5 miljoen leners, 20 miljoen bezoeken, 2,9 miljoen titels en 28 miljoen exemplaren. Per jaar gebeuren er ongeveer 40 miljoen uitleningen, 14 miljoen verlengingen en worden er 2 miljoen nieuwe exemplaren aangekocht. Er werken in totaal 3.300 personen, of omgerekend naar volstijdsen zo’n 2.500 personeelsleden. Wanneer de uitrol van dit eengemaakt en centraal beheerd systeem klaar is, neemt Vlaanderen een kopplaats in het wereldpeloton in. In nog andere landen zijn er soortgelijke bewegingen (bijv. Scandinavië, Nederland,..), maar daar zijn de projecten niet zo ver gevorderd als bij de Vlaamse overheid, of zijn toch belangrijke verschillen, zoals minder locaties. Hoe meer locaties een systeem telt, hoe complexer het wordt om alles technisch op elkaar afgestemd te krijgen.

Vlaanderen investeert meer dan vijf miljoen euro in de vernieuwing van de digitale basisinfrastructuur van haar openbare bibliotheken. Voor de operationele uitbating investeert de Vlaamse overheid nog eens twee miljoen euro, bovenop de ondersteuning via Cultuurconnect.

Tot vandaag werken de Vlaamse bibliotheken nog met systemen die provinciaal geregeld zijn. Vanaf 2018 is dit niet langer de taak van de provincies. Minister Gatz heeft de opdracht voor dit eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) toevertrouwd aan Cultuurconnect, dat daarvoor een engagement aangaat met het consortium OCLC/HKA voor de periode 2018-2025. Met die partner zal Cultuurconnect het EBS gefaseerd uitrollen van 2019 tot 2021. De Vlaamse Regering heeft die overeenkomst met Cultuurconnect op voorstel van Cultuurminister Sven Gatz vrijdag goedgekeurd.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel