Vlaamse Regering zet circuskunst steviger in het zadel

Het hedendaags circus in Vlaanderen is op alle niveaus in volle ontwikkeling. Vlaanderen wordt anno 2018 internationaal ontdekt als een interessant actueel circusland, zowel qua beleid als artistieke output. Ons professionele artistieke circusveld wordt ruim opgepikt en geprogrammeerd. Het nieuwe circusdecreet dat de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd, wil die nieuwe dynamiek van onze circuskunst extra schwung geven.

Het is niet toevallig dat een artiest als Alexander Vantournhout geprogrammeerd wordt in Les Sujets à Vif tijdens Avignon.

Het is niet toevallig dat uit spreidingcijfers blijkt dat Vlaamse circusvoorstellingen van het ruime kunstenveld het meest internationaal geboekt worden met Circus Ronaldo aan kop, dat met drie producties in de top 20 staat.

Het is niet toevallig dat de belangrijkste circusstructuur in Frankrijk, La Brèche in Cherbourg, in haar laatste editie van ‘Des Pistes’ schrijft: "Après la vague flamande sur la scène mondiale de la danse contemporaine, va-t-on bientôt pouvoir parler de vague sur la scène circassienne ? Alexander Vantournhout, Circus Katoen, Cie EA EO, Bauke Lievens, Feria Musica,... et maintenant Quintijn Ketels.”

Het Vlaamse circus komt echt op de kaart te staan. Na een rondvraag bij de 40 gezelschappen die ooit subsidies hebben ontvangen, bleken 46 verschillende circusproducties in 42 verschillende landen ter wereld te zijn opgevoerd. Sinds 2009 waren er 2.917 creaties in België en 2.069 in het circusland bij uitstek, Frankrijk. Maar Vlaamse creaties schitterden de voorbije jaren evengoed in Zuid-Korea, Île de la Réunion, Brazilië of Tahiti.

In Vlaanderen organiseren momenteel 18 circusateliers in 35 steden en gemeenten een werking met wekelijkse circuslessen. Hun ledenaantal steeg gestaag de voorbije jaren tot 7.600 in 2017. Circusateliers treden ook buiten hun lokalen, om educatie te geven in scholen, buurtwerkingen, gemeentelijke evenementen of het jeugdwerk en bereiken daarmee jaarlijks 35.000 kinderen en jongeren.

De Vlaamse Regering vond het hoog tijd om de regelgeving die niet langer was afgestemd op de realiteit aan te passen. Dat ontwerp van een nieuw circusdecreet kreeg vrijdag 20 juli groen licht.

Het nieuwe decreet stimuleert de sector tot verdere professionalisering en nieuwe ontwikkelings- en profileringskansen. Vanuit die basis kan circus verder groeien als kunstdiscipline.

De inhoudelijke focus van het nieuwe Circusdecreet ligt op:

  • de structurele ondersteuning van circuswerkplaatsen, circusateliers en een circuscentrum;
  • projectmatige ondersteuning voor creatie en spreiding van circuskunstproducties en -festivals;
  • de mogelijkheden voor individuele ontwikkeling van circuskunstenaars via beurzen;
  • internationale mogelijkheden tot het spreiden van circuskunstproducties.

Het beschikbare budget voor de uitvoering van het Circusdecreet bedraagt met ingang van 2019 € 2.883.000.

Minister van Cultuur Sven Gatz: “Het ontwerp van nieuw circusdecreet geeft onze circuswereld nieuwe impulsen om verder door te groeien, ook internationaal”, zegt de Vlaamse minister van Cultuur. “Het is geconcipieerd volgens de andere cultuurdecreten, met een structurele ondersteuning, een circuscentrum als steunpunt, projectsubsidies voor creaties, producties en festivals, individuele beurzen en stimuli voor internationale ervaringen en doorbraken.”  

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel