Vlaamse regering stemt in met selectieprocedure voor nieuwe gedelegeerd bestuurder VRT

Op voorstel van minister van Media Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering de procedure goedgekeurd voor de aanwerving van een nieuwe gedelegeerd bestuurder voor de VRT. 

De huidige gedelegeerd bestuurder, Leo Hellemans, gaat op 29 februari 2016 met pensioen. Daarom heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van minister van Media Sven Gatz, ingestemd om Jobpunt Vlaanderen, samen met een gespecialiseerd extern bureau (Accord), te belasten met de selectieprocedure. 

Jobpunt en Accord zullen ondersteuning bieden bij het zoeken naar goede kandidaten, het bekendmaken van een open vacature en het beoordelen van de geschiktheid van de kandidaten. Na deze procedure beslist de Vlaamse regering, op voordracht van de minister van Media, welke kandidaat wordt voorgedragen aan de algemene vergadering van de VRT. 

‘Het is goed dat we de selectieprocedure kunnen opstarten. De openbare omroep staat voor een bijzondere uitdaging. De nieuwe CEO moet samen met de raad van bestuur en de directie de openbare omroep verder hervormen en klaarstomen voor de digitale toekomst’, zegt Gatz. 

In de functieomschrijving van de nieuwe gedelegeerd bestuurder wordt opgenomen dat hij of zij moet opereren binnen het budgettaire kader dat de Vlaamse Regering heeft opgelegd en het daarmee samenhangende transformatieplan tot een goed einde moet brengen. 

Contacteer ons
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel