Vlaamse Regering sluit akkoord met sociale partners voor social en non-profitsector

Samen met de sociale partners ondertekende de Vlaamse Regering vandaag het nieuwe intersectorale akkoord voor de social/non profit sectoren. Het akkoord omvat een half miljard euro aan extra middelen die worden ingezet op koopkracht en werkbaarheid voor het personeel en forse uitbreiding van het zorgaanbod.

Minister-president Geert Bourgeois: “Door het doortastend begrotingsbeleid van deze Vlaamse regering hebben we bijkomende middelen kunnen vrijmaken om aan de specifieke noden van de social en non-profitsectoren te voldoen. Zo zorgen we onder meer voor een loonsverhoging van 1,1% vanaf 2020, maar het grootste deel van het budget, 443 miljoen euro, maken we vrij voor een uitbreiding van ons zorgaanbod en meer tewerkstelling,  zodat we de wachtlijsten verder kunnen doen dalen”.

Grootschalig akkoord

Onder dit sociaal akkoord vallen, voor de komende 3 jaar, in totaal 173.279 VTE. Deze werknemers zijn tewerkgesteld in heel wat verschillende sectoren die onder verschillende Vlaamse ministers ressorteren: Welzijn en Volksgezondheid, Sociale economie en de socio-culturele sector. Alle werknemers in deze sectoren zullen hun koopkracht zien stijgen door de maatregelen uitgewerkt in dit akkoord.

Onder het vorige intersectoraal akkoord vielen 103.276 VTE. Deze grote stijging is vooral het gevolg van de zesde staatshervorming waarbij onder andere de ouderenzorg naar de deelstaten is overgeheveld

Uitbreidingen in het aanbod en versterking van de kwaliteit

In verschillende sectoren wordt bijkomend geïnvesteerd in de uitbreiding van het aanbod – omdat de noden hoog zijn – maar ook in jobs om de werkbaarheid voor de werknemers en de kwaliteit van de zorg te versterken.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “In de sectoren zorg en welzijn worden in de eerste plaats bijkomende middelen ingezet om tegemoet te komen aan de stijgende vraag. Tegelijk wordt ook in de werkbaarheid en de kwaliteit van het aanbod geïnvesteerd door in te zetten op extra personeel in de jeugdhulp, de meerderjarige gehandicaptensector en de ouderenzorg. In de kinderopvang versterken we onder andere het statuut van die opvanginitiatieven die nog niet op het hoogste niveau gesubsidieerd worden.”

Minister Homans creëert in de sociale economie een extra groeipad van 12 miljoen euro waarbij in de beschutte en sociale werkplaatsen 500 bijkomende jobs gecreëerd worden.

Ook minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz is tevreden over het akkoord: “De vele duizenden socioculturele en jeugdwerkers kunnen dankzij deze overeenkomst rekenen op een betere verloning voor het werk dat ze leveren om in het jeugdwerk en de socioculturele wereld de cohesie van de samenleving te versterken, het engagement aan te wakkeren en de gemeenschapszin die ons verenigingsleven kenmerkt, te stimuleren.”

Minister Gatz investeert in bijkomende projecten en bijkomende werkgelegenheid in de sectoren Cultuur en Jeugd om voldoende dynamiek, professionalisering en vernieuwing te stimuleren.

Koopkracht

Het akkoord voorziet daarnaast in een stijging van de koopkracht voor al deze werknemers. De koopkracht wordt in verschillende opstappen verhoogd, tot er in 2020 een extra koopkracht van 1,1% is voorzien. Deze middelen zullen in de eerste plaats ingezet worden voor een verhoging van de tweede pensioenpijler, het werken naar een volwaardige dertiende maand voor sommige sectoren of in het opstarten van een nieuwe functieclassificatie voor de andere sectoren.

Intersectorale maatregelen

De sociale partners maken in het akkoord tot slot een aantal afspraken over alle betrokken sectoren heen, bijvoorbeeld inzake vorming, het aantrekken van nieuwe werknemers en de arbeidsorganisatie.

Contacteer ons
Lisa Lust Woordvoerder, Geert Bourgeois
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Lisa Lust Woordvoerder, Geert Bourgeois
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel