Vlaamse Regering keurt herstelbesluit frequentieplan goed

Op voorstel van minister van media Sven Gatz heeft de Vlaamse regering een herstelbesluit goedgekeurd met een aangepast frequentieplan. Dit was nodig na de vernietiging door de Raad van State van het frequentieplan van 21 april vorig jaar, omdat 26 frequenties niet voor consultatie waren voorgelegd.

Het frequentieplan van vorig jaar bestond uit dezelfde frequenties als de vorige frequentieplannen van 2003, 2006 en 2012. Er bestaan echter 26 frequenties die niet vervat waren in het frequentieplan van vorig jaar en dus evenmin in die van 2003, 2006 en 2012.

De opstelling van het frequentieplan van vorig jaar werd voorafgegaan door een openbare consultatieronde met de frequenties uit het plan. De Raad van State stelde in zijn recente arrest dat, in tegenstelling tot wat hij stelde bij de beoordeling van de frequentieplannen van 2003, 2006 en 2012, die 26 frequenties deel hadden moeten uitmaken van de openbare consultatie van het frequentieplan van 2017. Dat was de reden waarom de Raad dit frequentieplan vernietigde. Het herstelbesluit bevat nu de frequenties uit het plan van vorig jaar, aangevuld met de bijkomende frequenties die, na analyse door de administratie (Departement CJM), bruikbaar zijn voor lokale radio-omroeporganisaties.

Het herstelbesluit bevat ook een motivering voor het weglaten van de onbruikbare frequenties. Van die 26 niet opgenomen frequenties blijken er immers 18 niet bruikbaar voor het frequentieplan. Het gaat om redenen van diverse aard, bijvoorbeeld het niet aanvaarden van frequenties bij internationale coördinaties of frequenties met een te laag bruikbaar vermogen.

In het herstelbesluit werden zo acht wel bruikbare frequenties voor lokale radio-omroeporganisaties toegevoegd aan het frequentieplan: het gaat om frequenties voor Brakel, Ninove, Maaseik, Roeselare, Mol, Sint-Niklaas en twee frequenties voor Tienen. Minister Gatz zal over dit aangepaste frequentieplan een nieuwe publieke raadpleging organiseren.

“Voor de acht toegevoegde frequenties kunnen lokale omroeporganisaties, na een oproep, dan een aanvraag tot erkenning indienen,” zegt minister van Media Sven Gatz.      

Met het herstelbesluit wordt tegemoetgekomen aan het vernietigingsarrest van de Raad van State.

“Alle radio’s die al beschikken over een erkenning en vergunning kunnen blijven uitzenden, wat dus voor ongeveer 90% van de radio’s het geval is. De overige 10%, waarover aparte juridische geschillen bestaan, zal geval per geval door de Raad van State beslist worden,” zegt de minister.

 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel