Vlaamse Regering duidt vier onafhankelijke bestuurders VFL aan

Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering ingestemd met de aanduiding van vier onafhankelijke bestuurders voor het Vlaams Fonds der Letteren. Het gaat om Tom Naegels, Marnix Verduyn, Gita Deneckere en Nele Hendrickx. Nu de nieuwe raad van bestuur voor het VFL volledig is samengesteld, kan die een definitieve voorzitter voordragen aan de Vlaamse Regering.

Eerder had het VFL de profielen goedgekeurd voor de onafhankelijke bestuurders. De raad van bestuur wordt daarmee voor het eerst aangevuld met deze categorie bestuurders. Het VFL waakte erover hiervoor mensen te zoeken met aanvullende competenties en expertise ten opzichte van de reeds aangestelde bestuurders. Zo wilde het VFL o.m. een vertegenwoordiging van auteurs die vertrouwd zijn met de werking van het VFL; auteurs met uitgesproken ondernemerschap, ervaring in de media en een brede culturele belangstelling; een bestuurder uit de academische wereld; en een bestuurder met bestuurservaring en kennis van de Nederlandse letteren, in functie van de Vlaams-Nederlandse samenwerking op letterenvlak.

Uit 44 ontvankelijke kandidaturen droeg de raad van bestuur aan minister Gatz een lijst met acht namen voor, twee per te begeven mandaat.

In het voorstel dat minister Gatz aan de regering voorlegde, voldoet Tom Naegels aan het eerste profiel, Marnix Verduyn aan het tweede, professor Gita Deneckere aan het derde en Nele Hendrickx aan het vierde. In de afweging tussen de finale acht kandidaten werd ook rekening gehouden met de man-vrouwverhoudingen en een zo representatief mogelijke vertegenwoordiging van verschillende leeftijdscategorieën.

Minister Gatz is tevreden dat de nieuwe raad van bestuur van het VFL op die manier is samengesteld.

‘We hebben ons best gedaan om de sereniteit rond het VFL zo snel mogelijk te herstellen’, zegt Gatz. ‘Op zijn eerstvolgende vergadering kan de voltallige raad van bestuur dan een definitieve voorzitter kiezen en voordragen aan de Vlaamse Regering.’

Contacteer ons
Peter Dejaegher Raadgever communicatie, Kabinet Gatz
Peter Dejaegher Raadgever communicatie, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister voor Financiƫn, Begroting, Ambtenarenzaken en Meertaligheid
Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden
Koolstraat 35
1000 Brussel