Vlaamse Regering bundelt de krachten in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag op grenslijn.be

De bescherming van kinderen en jongeren tegen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag kan alleen maar gerealiseerd worden mits een beleidsdomeinoverstijgende aanpak en een duidelijk engagement van alle sectoren. Daarom bundelen ministers Jo Vandeurzen, Hilde Crevits, Philippe Muyters en Sven Gatz vanuit hun bevoegdheden de krachten. Hieruit vloeit nu grenslijn.be voort, een website waar professionals of vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken, informatie vinden als ze vermoeden dat grenzen worden overschreden.

Kennis samenbrengen

De ministers van de Vlaamse Regering wezen pesten en geweld op minderjarigen reeds in januari van 2016 in een gezamenlijk statement af. Intussen boog een beleidsdomeinoverstijgende stuurgroep zich over alle facetten van inbreuken op de integriteit van onze kinderen en jongeren. Het advies is unaniem: de kennis over hoe om te gaan met pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag is te versnipperd. Daarom het initiatief om de kennis te bundelen op één actief platform, namelijk grenslijn.be

Kennisplein integriteit

De opdracht van grenslijn.be ligt in het bundelen van informatie over de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige en over alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. Centraal staat steeds het verbinden van alle informatie, door het toekennen van thema’s en trefwoorden. Hierdoor vindt de bezoeker makkelijk informatie die voor hem of haar bruikbaar is. Alle overzichtspagina’s hebben bovendien uitgebreide filters. In de kennisbank wordt een overzicht gegeven van de meest recente pagina’s, onderverdeeld in verschillende sjablonen: ‘artikels’ zijn verduidelijkende webpagina’s, ‘tools’ zijn downloadbare publicaties of werkmaterialen die direct bruikbaar zijn in de praktijk, ‘publicaties’ verwijzen naar verdiepende literatuur

Partners en themabeheerders

Deze kennis wordt aangeleverd door verschillende ‘themabeheerders’ die specifieke expertise hebben over een deelaspect van grensoverschrijdend gedrag. Zo wordt het thema agressie bijvoorbeeld beheerd door Icoba, discriminatie door Unia, kindermishandeling door het Vlaams ExpertiseCentrum Kindermishandeling, Online risico’s door Mediawijs, pesten door Tumult, seksueel grensoverschrijdend gedrag door Sensoa en welbevinden door het Vlaams Instituut Gezond Leven.

De doelgroep voor dit kennisplatform zijn vrijwilligers en professionals in de kinderopvang, de jeugdhulp, het onderwijs, de jeugdsector, sport- en welzijnssector. Grenslijn.be verzamelt en verbindt alle up-to-date informatie en kennis en ondersteunt hen zo om gepast te reageren op grensoverschrijdend gedrag. Bovendien geeft het hen tools om te werken aan preventie en om het algemeen welbevinden te verhogen in elke setting van Welzijn, Onderwijs, Jeugd en Sport.

Dit platform werd uitgewerkt onder coördinatie van Steunpunt Mens en Samenleving (vzw SAM). SAM kreeg de opdracht om het concept voor een Vlaams kennisplatform integriteit uit te werken en te realiseren, in samenwerking met de Ambrassade. De stuurgroep bestond daarnaast uit de administraties van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Sport, Onderwijs, Jeugdsector en relevante organisaties waaronder Sensoa, Kind en Gezin, Child Focus, Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK), ICES, Tumult, Awel, Mediawijs, Mediaraven, Vlaams Instituut Gezond Leven en Pimento.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel