Vlaamse Regering benoemt Patrick Stouthuysen tot voorzitter van Muntpunt

Vlaamse Regering benoemt Patrick Stouthuysen tot voorzitter van Muntpunt

Op voorstel van minister van Brusselse Aangelegenheden Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering ingestemd met de benoeming van Patrick Stouthuysen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Muntpunt vzw.  

Patrick Stouthuysen is doctor in de politieke wetenschappen en hoogleraar aan de opleidingen politieke wetenschappen en sociologie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Momenteel is hij academisch directeur van de faculteit Economische en Sociale Wetenschappen van de VUB. 

Naast Patrick Stouthuysen duidde de Vlaamse Regering ook Inge Moyson, Johan Swinnen en Dirk De Ceulaer aan als vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap. De nieuwe voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur worden aangesteld voor 5 jaar. 

Aanvullend op de bestuursleden van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden, volgens het decreet van 22 november 2013 betreffende het deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector, ook nog 4 onafhankelijke leden aangesteld. De procedure voor hun aanstelling wordt dit najaar opgestart. 

Contacteer ons
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel