Vlaamse en Franse Gemeenschap lanceren kinderkunstenjaar

Op vrijdag 15 februari wordt in het Brusselse jeugdtheater BRONKS de kick-off gegeven van het Kinderkunstenjaar 2019. Dit gebeurt door initiatiefnemer ASSITEJ Belgium, en in aanwezigheid van de ministers van Cultuur Sven Gatz en Alda Greoli. Het Kinderkunstenjaar vormt het zogenaamde ‘speerpuntproject’ voor 2019 van het cultureel akkoord tussen de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap, dat ondertussen vijf jaar bestaat. De kick-off vindt niet toevallig plaats in BRONKS, op de première van hun nieuwe jeugdtheatervoorstelling ‘België Ondertiteld’, in regie van Greet Jacobs en Julie Delrue. BRONKS is, in partnerschip met La Montagne magique, één van de trekkers binnen de samenwerking tussen de beide Gemeenschappen.

Voor de organisatie van het Kinderkunstenjaar 2019 ontvangt de netwerkorganisatie ASSITEJ Belgium (Association International du Théâtre pour l' Enfance et la Jeunesse) 40.000 euro projectsubsidies voor een jaar vol voorstellingen en evenementen rond jeugdtheater en kinderkunsten. Het Kinderkunstenjaar eindigt met een festival voor podiumkunsten voor jong publiek, van 8 tot 11 november. Voor het eerst vindt een dergelijk vierdaags kinderkunstenfestival plaats in drie Belgische steden: Brussel, Gent en Luik.

5 jaar samenwerking rond het Cultureel Akkoord

Minister Sven Gatz en minister Alda Greoli blikken naar aanleiding van het feestjaar tevreden terug op hun samenwerking, die eind vorige legislatuur werd opgestart. De beide ministers trokken sterk aan de kar om ervoor te zorgen dat niet enkel in Brussel Vlaamse en Franstalige cultuurmakers elkaar vonden. Mét succes. Er werden vier projectoproepen voor cultuursamenwerking gelanceerd. Sinds 2014 is er 800.000 euro geïnvesteerd in culturele samenwerking die de taalgrens niet langer als een barrière beschouwt. Meer dan 85 nieuwe projecten kwamen op die manier tot stand.

Nieuwe samenwerkingen in 2019

Met de vierde Projectoproep zullen in 2019 opnieuw 42 organisaties de taalgrens over springen om samen 21 projecten op te starten, vooral in cultuur voor jongeren, maar ook erfgoed, theater en muziek. Beide ministers maken hiervoor samen 180.000 euro vrij. In bijlage vind je een overzicht van de nieuwe projecten.

Minister Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur: “Zonder dit akkoord als aanjager denk ik niet dat we zo vooruit waren gegaan met de uitbreiding van de taks shelter, de filmkeuring, het kunstenaarsstatuut, de Museumpas of de bundeling van krachten rond cultuurcommunicatie voor onze hoofdstad. En wie had vijf jaar geleden gedacht dat Vlaanderen gastregio zou zijn op Le Foire du Livre? Het akkoord heeft er bovendien mee voor gezorgd dat de geest van samenwerkingsfederalisme definitief ingang heeft gevonden. Op cultuurvlak is er eerlijke toenadering en onderlinge verstandhouding.”

Minister Alda Greoli, minister van Cultuur voor de Franse Gemeenschapsregering: “Het verheugt me dat we onze vijf jaar van samenwerking afronden met cultuur voor onze kinderen en jongeren, wat een van onze sterktes is. De eerste, belangrijke stappen naar samenwerking waar we beiden sterker van worden, zijn alvast gezet. Het is aan de volgende cultuurministers om de samenwerking nu verder te laten groeien. Beide Gemeenschappen en onze cultuursectoren hebben nood aan goede samenwerking, met elkaar en met al onze buurlanden en -regio’s, willen ze sterk en gezond zijn en een rol van betekenis blijven spelen in Europa en de wereld.”

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Christian Carpentier Woordvoerder Christian Carpentier
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Christian Carpentier Woordvoerder Christian Carpentier
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel