Vlaams-Nederlands succes op grootste boekenbeurs ter wereld

Het Vlaams-Nederlands gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse was een groot succes. Onder het motto Dit is wat we delen organiseerden Nederland en Vlaanderen het afgelopen jaar het gastlandschap op de grootste boekenvakbeurs ter wereld. Het ambitieuze programma zorgde ervoor dat meer dan 450 Nederlandstalige boeken zijn vertaald. Het aantal literaire vertalingen in het Duits verdrievoudigde ten opzichte van de afgelopen jaren. Ook is een nieuwe generatie auteurs met goed gevolg geïntroduceerd in Duitsland. Zo blijkt uit een evaluatie van de Vlaamse en Nederlandse letterenfondsen.

Minister Bussemaker (Nederland): ‘De Frankfurter Buchmesse heeft de Nederlandstalige literatuur een enorme boost gegeven. Voor onze schrijvers en uitgevers is de deur naar de rest van de wereld geopend. Het was een mooi jaar voor de letteren.’

Minister Gatz (Vlaanderen): “Vanuit Vlaanderen kijken we met grote voldoening en trots terug op de Vlaams-Nederlandse samenwerking voor het gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse. Niet alleen omwille van de uitstekende cijfers die onze letterenfondsen hebben verzameld. Maar ook voor het nieuwe elan dat deze geslaagde samenwerking opleverde voor onze Nederlandse letteren en voor de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking in zijn geheel.”

Impuls

Het Vlaams-Nederlands gastlandschap heeft een krachtige impuls gegeven aan de Nederlandstalige letteren. Fictie, kinder- en jeugdliteratuur, poëzie, literaire non-fictie en graphic novels – in al deze genres vonden nieuwe generaties auteurs hun weg naar het Duitse publiek. In nauw verband met het literaire programma presenteerden de Nederlandse en Vlaamse cultuurfondsen en -instellingen in Duitsland het beste van de hedendaagse kunst in de Lage Landen.


Jonge auteurs
Een belangrijke doelstelling van het gastlandschap was het introduceren van nieuwe generaties auteurs aan buitenlandse uitgevers. Auteurs als Niña Weijers, Ernest van der Kwast, Fikry El Azzouzi en Kris Van Steenberge vonden onderdak bij een Duitse uitgever. Verder konden Nederlandse en Vlaamse literaire klassiekers op veel belangstelling van Duitse uitgevers rekenen. Zo verschenen er nieuwe uitgaven van onder meer Nescio, Willem Elsschot, Hella S. Haasse en Louis Paul Boon.

Resultaten
Het Vlaams—Nederlands gastlandschap leverde onder andere de volgende resultaten op :

  • 314 vertalingen van literaire titels uit het Nederlands in het Duits.
  • Samen met kook-, kunst-, lifestyleboeken, reisgidsen en algemene boeken in totaal meer dan 450 nieuwe aan Nederland en Vlaanderen gerelateerde boeken in het Duits.
  • Bij de vertalingen scoorden vooral fictie en Nederlandstalige jeugd- en kinderliteratuur goed, gevolgd door non-fictie, poëzie, beeldverhalen en theaterstukken.
  • Niet minder dan 136 Duitse uitgevers publiceerden één of meerder vertalingen van een Nederlandstalige boek.
  • Het aantal vertalingen in het Duits werd dankzij het gastlandschap verdrievoudigd ten opzichte van de afgelopen jaren. 
Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerster Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel