Vlaams kennis- en expertisecentrum voor Vrijwilligerswerk in de steigers

Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz en minister-president Geert Bourgeois hebben de Vlaamse Regering een stand van zaken overgemaakt over de uitvoering van het actieplan voor een gecoördineerd vrijwilligersbeleid. In het actieplan voorzien Gatz en Bourgeois in een centraal kennis- en expertisecentrum om de duizenden vrijwilligers in Vlaanderen beter te ondersteunen.

Het gecoördineerd vrijwilligersbeleid waaraan de Vlaamse overheid onder impuls van minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz sinds november 2016 werken, wil de duizenden vrijwilligers in Vlaanderen beter ondersteunen. Het is de bedoeling om, via samenwerking en overleg met alle betrokken instanties en overheden, het vrijwilligersstatuut te verbeteren. Daarnaast moeten ook de administratieve lasten en bureaucratische procedures waarmee vrijwilligers te kampen krijgen, aangepakt worden.

Sven Gatz: “We zijn nu ook klaar met de ontwikkeling van onze visie op het Vlaams vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers zijn alomtegenwoordig in de Vlaamse gemeenschap. Ze vervullen een fundamentele rol om die samenleving warmer en meer solidair te maken. Om de ondersteuning van onze vrijwilligers te bundelen, plannen we een centraal Vlaams kennis- en expertisecentrum. Dit centrum zal informatie verstrekken, vorming geven, promotie van het vrijwilligerswerk organiseren en de publieke opinie beter bewust maken van het belang ervan.”

Geert Bourgeois: “Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde. Meer dan één op vijf Vlamingen zet zich vrijwillig in. Zij zijn de desem van de samenlenleving en geven vorm aan een warm en solidair Vlaanderen. Daarom verdienen ze onze waardering en ondersteuning. De Vlaamse regering maakt werk van een gecoördineerde aanpak, om tot een verbeterde omgeving en ondersteuning van het vrijwilligerwerk te komen.”

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel