Vierde Dag van de Meertaligheid over ‘Cultuur in het meertalige Brussel’

Vierde Dag van de Meertaligheid over ‘Cultuur in het meertalige Brussel’

Vandaag, zaterdag 23 september 2023, vond in het Brussels Parlement de vierde Dag van de Meertaligheid plaats. Dit met als thema ‘Cultuur in het meertalige Brussel’. Tijdens deze editie werd ook ‘Public Poet Brussels’ gelanceerd, de wedstrijd om een stadsdichter voor Brussel aan te duiden.

Brussel heeft een sterk en uitgebreid cultureel aanbod dat ondersteund wordt door een stevig netwerk. De culturele sector speelt een cruciale rol in de promotie van meertaligheid. Culturele uitwisselingen bijvoorbeeld maken Brussel leefbaar als multiculturele en meertalige stad. Daarom werd dit jaar voor het thema cultuur en meertaligheid gekozen.

Het programma dat werd gepresenteerd door actrice en schrijfster Eva Kamanda, omvatte vooreerst twee boeiende panelgesprekken, over de organisatie van de kandidatuur van Brussel-Molenbeek als culturele hoofdstad van Europa, ‘Brussel 2030’, en een debat met verschillende artiesten, georganiseerd in samenwerking met BKO-RAB (Brussels Kunstenoverleg-Réseau des Arts à Bruxelles), over hun leefwereld in een meertalige omgeving.

Stadsdichterschap

Tijdens de vierde editie van de Dag van de Meertaligheid werd ook in primeur het Stadsdichterschap, ‘Public Poet Brussels’ gelanceerd. Deze poëziewedstrijd staat voor iedereen open, zowel individueel als collectief. In januari 2024 moet de winnaar bekend zijn en kan op 21 maart 2024, op Wereld Gedichtendag, de stadsdichter aan de slag. Het logo en een promo-clip die de organisatie ‘Brussel 2030’ ontwierp (beschikbaar op de website van Brussel 2030), werden bekendgemaakt, samen met het charter voor het stadsdichterschap dat werd toegelicht door de co-voorzitters van de jury, Brigitte Dreyfuss en Hassan Al Hilou.

Minister Sven Gatz, bevoegd voor de Promotie van de Meertaligheid in Brussel: “Het stadsdichterschap biedt de mogelijkheid om poëzie met een groter publiek te delen. De belangrijkste taak van de stadsdichter is om poëzie te brengen die de identiteit van de stad weerspiegelt en haar inwoners verbindt. Dit kan door middel van gedichten die geïnspireerd zijn op de geschiedenis, cultuur, natuur, architectuur of actuele gebeurtenissen in de stad. De stadsdichter kan ook optreden bij bijvoorbeeld openingen van evenementen, herdenkingen of andere speciale gelegenheden.”

Nadien kregen de aanwezigen een optreden van ‘Qui cherche, die vindt’ van de theatergroep Ras El Hanout. Op 7 en 8 november spelen de jongeren van Ras EL Hanout dit stuk nog in de KVS, en op 14 november in het gemeenschapscentrum De Kriekelaar in Schaarbeek.

Tijdens deze dag werden ook de winnaars van de projectoproep Betalky.brussels bekendgemaakt. De Brusselse regering keurde dit jaar onder impuls van minister Sven Gatz 12 projecten goed in het kader van de projectoproep BeTalky.brussels 2023 CULTUUR. De projectoproep was een succes: liefst 134 dossiers werden ingediend, 12 daarvan kwamen in aanmerking voor een subsidie.

Memorandum Raad voor Meertaligheid

Aan het einde van de dag maakten minister Sven Gatz en Philippe Van Parijs, de voorzitter van de Raad voor Meertaligheid nog een stand van zaken van deze dag op en blikten vooruit. Philippe Van Parijs ging dieper in op het initiatief van de Raad om volgend jaar in de aanloop naar de regionale, federale en gemeentelijke verkiezingen een ‘Memorandum’ bekend te maken met enkele aanbevelingen voor het toekomstige beleid inzake de promotie van de meertaligheid.

Philippe Van Parijs, de voorzitter van de Raad voor Meertaligheid:“Met dit Memorandum wil de Raad voor Meertaligheid haar taak ten volle blijven invullen: helpen vormgeven aan het beleid inzake de Promotie van de Meertaligheid, en dit samen met de toekomstige beleidsverantwoordelijken door bestaande expertise en nieuwe inzichten te delen. Ook hoopt de Raad hierbij het thema van de meertaligheid op een duurzame wijze op de agenda plaatsen.”

Aan het einde van de dag kreeg Philippe Van Parijs voor zijn vele werk en steun inzake de promotie van de meertaligheid in Brussel een geschenk uit handen van minister Sven Gatz, een cartoon van de kunstenaar Philippe Geluck.

Podcasts

De Dag van de Meertaligheid werd onder meer gepromoot door twee interessante podcasts. Tijdens de eerste podcast praatte Eva Kamanda met KVS-artistiek directeur Michael De Cock en minister Sven Gatz. In de tweede podcast ging de minister in gesprek met theatermaker Salim Haouach (Ras El Hanout).

Meer info:

www.betalky.brussels

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Story image
Story image
Story image
Story image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meertaligheid
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel