Skip to Content

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz beslist over extra ronde projectsubsidies Kunstendecreet 2019

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft principieel beslist over de aanvragen voor de eerste ronde bis van projectsubsidies en beurzen in het kader van het Kunstendecreet voor 2019.

Vanaf 2019 is het aantal rondes binnen het Kunstendecreet herleid naar twee, en dit voor kortlopende beurzen, meerjarige beurzen, projectsubsidies voor individuen en projectsubsidies voor organisaties. Bij wijze van overgangsmaatregel werd nog eenmaal een bijkomende ronde voor individuele kunstenaars georganiseerd (1ste ronde bis) voor de aanvraag van een beurs of projectsubsidie die maximaal 15.000 euro bedraagt. Met deze uitzonderlijke ronde wil de minister in het bijzonder de individuele kunstenaars ondersteunen.

Voor deze eerste ronde bis werden 243 ontvankelijke aanvragen ingediend. De minister besliste om 69 aanvragen (zie bijlage) te ondersteunen voor een totaalbedrag van 760.700 euro, waarvan:

  • 46 kortlopende beurzen: 519.700 euro
  • 1 meerjarige beurs: 15.000 euro
  • 22 projecten van kunstenaars: 226.000 euro.

Voor zijn beslissing over de 1ste ronde bis 2019 ging de minister uit van de volgende principes:

  • Alle beurzen voor individuele kunstenaars met de beoordeling ‘zeer goed’ ontvangen een subsidie. Voor deze beurzen vereist het Kunstendecreet geen zakelijk advies.
  • Alle projecten voor individuele kunstenaars met een artistieke beoordeling zeer goed en goed en een positieve zakelijke beoordeling tot en met categorie 7, (artistiek advies ‘goed’, zakelijk advies ‘voldoende’), ontvangen eveneens een subsidie. Het bedrag van die subsidie is gebaseerd op het laagst geadviseerde bedrag.

De beslissing over de tweede ronde 2019 beurzen en projectsubsidies, uiterste indiendatum 15 maart 2019, zal ten laatste op 15 juli 2019 genomen worden.   

De eerstvolgende indiendatum is 15 september 2019 voor beurzen en projecten die starten in de eerste jaarhelft 2020 - beslissing ten laatste 15 januari 2020.

 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiƫn, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel