Vermindert Covid aantal Brusselaars?

Het federaal Planbureau en Statbel hebben nieuwe demografische vooruitzichten bekendgemaakt die de potentiële impact van de coronacrisis op de bevolkingsevolutie in rekening brengen. Volgens de huidige perspectieven en voor de eerste keer in 25 jaar, zou het Brussels Gewest in 2020 een vermindering van meer dan 3.000 inwoners kennen. Dat maakt Brussels minister bevoegd voor Statistiek, Sven Gatz bekend. Volgens het Brussels Instituut voor Statistiek en Perspectiefanalyse (Bisa) ligt de oorzaak bij de oversterfte en ook goeddeels bij de terugval van de internationale migratiestromen in 2020 door de sluiting van de Europese grenzen.

Focus 43, de nieuwsbrief van het Brussels Instituut voor Statistiek en Perspectiefanalyse (Bisa), neemt de demografische barometer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nader onder de loep. Volgens die voorlopige cijfers zou Brussel in 2020 drieduizend inwoners minder tellen ten gevolge van de coronacrisis. Die internationale migratiebewegingen waren de voorbije twintig jaar de motor achter de groei van de Brusselse bevolking. Vanaf 2021 mikken de bevolkingsperspectieven opnieuw op een stijging, door de verwachte heropleving van de internationale migratiestromen.

De (voorlopige) mortaliteitscijfers voor Brussel wijzen op een stijging van de sterfte in 2020 met meer dan 2.000 overlijdens, een stijging van meer dan 20% tegenover 2019. Vooral de maanden april en november waren bijzonder dodelijk. Volgens de bevolkingsvooruitzichten zou de oversterfte in 2021 duidelijk minder hoog zijn en zouden de sterftecijfers vanaf 2022 terug normaliseren.

Door de sluiting van de grenzen vanaf maart 2020, voorzien de bevolkingsperspectieven ook een terugval met de helft van het aantal migraties uit en naar het buitenland. Het internationale migratiesaldo, namelijk het verschil tussen het aantal immigraties en het aantal emigraties, zou in 2020 met 60% procent afnemen.

Het aantal geboorten in de loop van 2020 zou geen invloed hebben ondervonden van Covid-19. Vanaf 2021 daarentegen, geven de gewestelijke vooruitzichten een lichte terugval van de vruchtbaarheid te zien. Omwille van de gezondheidscrisis zouden immers meer dan normaal plannen voor gezinsvorming of -uitbreiding uitgesteld of geannuleerd zijn het jaar voordien.

Wat de migraties tussen het Brussels Gewest en de rest van het land betreft, blijven de perspectieven bij gebrek aan statistische gegevens dezelfde scenario’s volgen als in de voorgaande jaren. De tendensen waarbij de immigratie in Brussel vanuit Vlaanderen en Wallonië stabiliseert en de emigratie vanuit Brussel naar Vlaanderen en Wallonië lichtjes stijgt, blijven dus gelijklopend. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou dus een klein aantal inwoners verliezen aan de rest van het land. Maar die specifieke conclusie zal nog moeten worden bevestigd in de statistische gegevens die Statbel in de zomer van dit jaar publiceert.

Meer weten? Zie: FOCUS nr 43, Demografische barometer 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Focus van het BISA | IBSA
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Ambtenarenzaken
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel