Varkenspest provincie Luxemburg: Vlaanderen voorbereid op maatregelen voor zomerkampen jeugdbewegingen

Vandaag hebben Waals minister René Collin en gouverneur van de provincie Luxemburg Olivier Schmitz op een persconferentie een aantal maatregelen bekendgemaakt voor de organisatie van jeugdkampen in het zuiden van de provincie Luxemburg, die wordt getroffen door de Afrikaanse Varkenspest. Door deze maatregelen zullen een aantal zomerkampen niet kunnen doorgaan in het getroffen gebied, dat ook populair is bij Vlaamse jeugdbewegingen. Minister Gatz stelt samen met De Ambrassade alles in het werk om zo veel mogelijk getroffen groepen te ondersteunen bij de voorbereiding van hun kamp.

In het najaar brak de Afrikaanse varkenspest uit in het Zuiden van de provincie Luxemburg. Eerder werd daar enkel over gecommuniceerd  in het kader van bostoegankelijkheid en de jacht. Maar intussen is het duidelijk dat een verbod op de toegang tot bossen in de zomer van 2019 ook gevolgen zal hebben op de organisatie van jeugdkampen in een bepaalde zone van de provincie Luxemburg.

Minister van Jeugd Sven Gatz en De Ambrassade, die het Vlaamse jeugdwerk ondersteunt, hebben over de problematiek overleg gehad. Er ligt een plan van aanpak klaar om jeugdbewegingen en bij uitbreiding het jeugdwerk, die normaal op kamp zouden gaan in deze regio, te helpen bij hun zoektocht naar een nieuwe kampplaats.

 

Alle jeugdwerkkoepels werden de voorbije weken meermaals ingelicht over de ontwikkelingen rond de varkenspest en de gevolgen hiervan voor de organisatie van kampen.

Uit de communicatie van minister Collin en gouverneur Schmitz blijkt dat er in een kerngebied een totaal verbod op kampen wordt ingeroepen, voor kampen in een versterkt observatiegebied én in de bufferzone is een individuele toelating nodig, die moet aangevraagd worden door de eigenaar van de kampeergrond. In de waakzaamheidszone zijn kampen toegelaten, maar wordt een groot deel van de bossen afgesloten. Het totale gebied komt ongeveer neer op een vijfde van de provincie Luxemburg.

Voor het Vlaamse jeugdwerk is een info-pagina uitgewerkt (zie https://ambrassade.be/nl/kennis/varkenspest) waarop alle info staat voor getroffen jeugdwerkorganisaties. De Ambrassade maakt nu een lijst op  om zicht te krijgen op de omvang van het aantal groepen dat in het gebied een kamp hebben gepland. De jeugdwerkorganisaties wordt gevraagd deze info zo snel mogelijk door te spelen.

Sven Gatz: “Alle koepels hebben normaal ook een eigen aanspreekpersoon, bij wie elke lokale afdeling terecht kan met vragen. Het is in elk geval de bedoeling om iedereen zo snel mogelijk aan een alternatieve kampplaats te helpen in een andere – niet getroffen – regio, door o.m. een lijst met beschikbare kampplaatsen door te spelen. Hiervoor rekent Vlaanderen op een goede samenwerking met de Taskforce die vandaag door minister Collin en gouverneur Schmitz werd aangekondigd.”

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel