Tax shelter podiumkunsten kent veelbelovende start

De nieuwe tax shelter voor de podiumkunsten begint meteen vruchten af te werpen. Momenteel hebben al een vijftiental organisaties een aanvraag gedaan om een attest te krijgen waarmee ze van de tax shelter gebruik kunnen maken. Brussels Philharmonic is de eerste die vandaag een concert speelt dankzij die nieuwe vorm van aanvullende cultuurfinanciering.

 

Van de vijftien aanvragers kregen inmiddels al tien producties een attest. Deze tien kunnen samen een bedrag van ruim 4 miljoen ophalen via de taks shelter podiumkunsten.

Sven Gatz is opgetogen: "Vanuit meerdere en uiteenlopende soorten organisaties werden intussen dossiers ingediend. Wat aantoont dat de sector echt aan de slag gaat met de nieuwe tax shelter podiumkunsten. Niet alleen grote maar ook kleinere spelers, zoals Bloet bijvoorbeeld, vragen dus een attest aan. Naast de bestaande subsidies zijn extra financieringskanalen zoals de tax shelter, maar ook microkredieten via de ‘cultuurbank’ bijvoorbeeld noodzakelijk om de sector te ondersteunen."

De tax shelter podiumkunsten biedt investeerders in theater, dans, opera, klassieke muziek of muziektheater een fiscale aftrek tot tien procent in ruil voor een investering die kan oplopen tot 25 procent van de productiekost.

Sven Gatz: “Deze nieuwe vorm van aanvullende financiering geeft extra zuurstof voor cultuur. Ik hoop dat die voor een mentaliteitsverandering in de sector kan zorgen. Het zou mooi zijn als organisaties voor de financiering van hun producties op structurele wijze verder kijken dan subsidies alleen.” 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel