Sven Gatz zoekt 'Meest mediawijze Klas van Vlaanderen'

In de week van 6 tot en met 10 november dagen Ketnet, Mediawijs en Mediaraven 10- tot 12-jarigen uit met ‘De Schaal van M'. Een online spel dat kinderen laat ervaren hoe mediawijs ze zijn, maar hen ook toont dat ze nog veel te leren hebben.

De Schaal van M’ start vanuit de populaire Ketnet-serie 4eVeR. In een reeks van vijf webisodes, worden de personages telkens geconfronteerd met een thema zoals privacy, gaming, online reclame, sexting … Net zoals Robin, Lore, Gamil en Emma worden kinderen aan het denken gezet. Het doel? Mediawijs omgaan met de uitdagingen die op hen afkomen.

De Schaal van M

Hoe meer lampjes, hoe mediawijzer je bent, da’s het idee achter de Schaal van M. Zowel thuis als in de klas kunnen kinderen lampjes verzamelen.​ Meer dan 500 klassen dingen mee naar de titel van ‘Meest mediawijze klas van Vlaanderen’, de eretitel van ‘mediawijze 5-sterrenklas’ of één van de 10 (media)wijze prijzen. Op maandag 13 november wordt de winnaar bekendgemaakt.

De Schaal van M is gebaseerd op MediaMasters van Mediawijzer.net uit Nederland. Vorig jaar lanceerde Mediawijs een pilootproject met MediaMasters, maar na evaluatie is er dit jaar voor een eigen Vlaamse versie gekozen. Het resultaat is de Schaal van M in samenwerking met Ketnet en Mediaraven.

Mediagebruik bij kinderen

Kinderen tussen 10 en 12 jaar gebruiken media al vrij zelfstandig. Ze weten al goed wat ze met welke media kunnen doen. En ze lossen problemen graag zelf op. Ze houden ervan om sociale contacten te leggen online. Ze tasten graag grenzen af, zijn mondiger en zetten zich soms af tegen elkaar. Het verschil tussen wat jongens en meisjes graag doen tekent zich online ook verder af.


Toch hebben 10-12 jarigen nog geen volledig beeld van de online wereld. Vaak beperkt hun interesse zich tot gamen en filmpjes bekijken. Ze zijn sterk in ‘knoppenkennis’ maar het ontbreekt hen nog aan kritische vaardigheden en mediawijze inzichten zoals: wat is een veilig wachtwoord? Hoe zit het met privacy online? Mag ik zomaar een foto van iemand online zetten? Hoe maakt mijn favoriete vlogger online reclame?

De rol van leerkrachten en ouders

Maar ook leerkrachten en ouders ontsnappen niet aan de Schaal van M! Want zij kunnen kinderen nog heel wat kritische vaardigheden bijbrengen. En het is belangrijk dat kinderen bij volwassenen terecht kunnen met vragen of problemen. De Schaal van M biedt een leuke en laagdrempelige manier aan de slag te gaan met mediawijze thema's.


Sven Gatz:“Met dit project stimuleren we op een creatieve en speelse manier de ontwikkeling van vaardigheden in de omgang met online media bij kinderen tussen tien en twaalf jaar. Het is vanaf jonge leeftijd immers van belang om verstandig te leren omgaan met je eigen en andermans privacy. Ketnet, Mediawijs en Mediaraven hebben daarvoor met de Schaal van M een tof instrument en een leuke wedstrijd uitgewerkt.”  
Contacteer ons
Elke Boudry Projectcoördinator Mediawijs
Tine Plasmans Perscoördinator Ketnet
Elke Boudry Projectcoördinator Mediawijs
Tine Plasmans Perscoördinator Ketnet
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel