Sven Gatz steunt experimentele jeugdprojecten

Minister van Jeugd Sven Gatz investeert € 443.121 in subsidies voor experimentele initiatieven in de jeugdsector. Deze initiatieven gaan uit van verenigingen die geen structurele subsidies ontvangen maar op deze manier wel kunnen doorgroeien in het jeugdwerk.

 

De experimentele subsidies werden in het leven geroepen om projecten te ondersteunen die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe behoeften in de brede jeugdsector. Zo krijgen dit jaar initiatieven steun die handelen over rouwverwerking bij kinderen of die jongeren leren afkicken van een gameverslaving. Nieuw is ook een project dat autistische jongeren helpt om via digitale weg hun ervaringswereld te delen, en een inclusief project dat met getalenteerde dansers uitmondt in een dansproductie.

“Met deze subsidies willen we verschillende creatieve en innovatieve initiatieven van, voor en door jongeren een ruggensteuntje geven om het jeugdwerk te helpen vernieuwen”, zegt Sven Gatz. “Het gaat om projecten met een unieke invalshoek, gericht naar een specifieke doelgroep of om projecten die op een vernieuwende manier aan de slag gaan met jongeren.”

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 50.000 per initiatiefnemer per jaar. Om langer dan een jaar subsidies te ontvangen, moet het project een positieve ontwikkeling kunnen aantonen. Dan kan het verlengd worden.

24 verenigingen en organisaties dienden een projectaanvraag in. Daarvan worden er dit jaar elf gehonoreerd. Zeven projecten zijn helemaal nieuw, vier van de elf betreffen verlengingen. Het gaat om:

 1. A school called tribe vzw (Gent): dit project wil jongeren creatieve, sociale en kritische vaardigheden bijbrengen via activiteiten rond jazz en hiphop. Het gaat om de derde verlenging van dit project. Het ontvangt een subsidie van € 50.000.
 2. CAD Limburg vzw (Hasselt): dit project “Reboot Camp” zet een kamp op voor dwangmatige gamers, met de bedoeling deze jongeren ook aan een netwerk buiten het gamen te helpen. Het ontvangt € 40.000.
 3. Federatie van Vlaamse Dove en Slechthorende Kinderen en Jongeren vzw (Gent): met het project “Jeugdwerk in de Vlaamse Gebarentaal” tracht Jong-Fevlado het jeugdwerk in de dovengemeenschap te versterken en uit te breiden, onder meer door kadervorming aan te bieden. Dit project werd € 50.000 toegekend.
 4. Growfunding vzw (Brussel): Growfunding is een instrument om crowdfunding in te zetten als hefboom voor ontkiemende stadsprojecten in Brussel. Dit project legt de nadruk op het werken met jongeren en staat hen dankzij een financiële hefboom bij met participatiemethodieken, een communicatiekanaal, een netwerktool en een leertraject. Het ontvangt een subsidie van € 41.621.
 5. iDROPS vzw (Gentbrugge): deze vzw richt zich tot kinderen met het autisme spectrum syndroom (ASS). Het project helpt hen hun verhalen, ervaringen en leefwereld vorm te geven via digitale verteltechnieken. Het krijgt een subsidie van € 30.000.
 6. Missing You vzw (Kortenberg): deze vzw organiseert in 2017 twee rouwkampen voor kinderen en jongeren die een dierbare verloren zijn. Per leeftijdsgroep krijgen ze een programma met verlies- en herstelgerichte activiteiten. Het project wordt voor € 29.000 gesubsidieerd.
 7. Nerdlab vzw (Brugge): met het project “Start to steam” werkt Nerdlab aan een techniek waarin kunsten (de A van arts) worden toegevoegd aan de methodiek van STEM (science, technology, engineering and mathematics). Dit project wordt voor € 50.000 gesteund.
 8. Rythm Naturals vzw (Wilrijk): het project “Creation Up” is een participatief en inclusief creatieproject dat getalenteerde diverse jonge dansers volwaardige dansproducties helpt maken. Het krijgt een subsidie van € 31.100.
 9. Toestand vzw (Brussel): Het project “Spontane Actie Zones” wil in leegstaande en ongebruikte plekken spontane actiezones van diverse aard inrichten. Het gaat om de derde verlenging waarbij de ervaring uit het project verder zal worden verspreid. Het krijgt een subsidie van 25.000 euro.
 10. Trage wegen vzw (Gent): Het project “Gangmakers en koplopers” is een experimentele ontdekkingstocht voor kinderen van trage wegen. Voor de eerste verlenging van dit project krijgt het € 46.500 subsidie.
 11. Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw (Brussel): met het project “Al-tochtonen van de toekomst” wil Vluchtelingenwerk jonge vluchtelingen helpen om hun stem te laten horen op de plekken die er toe doen. Daarnaast speelt de vzw in op de nood aan een zinvolle vrijetijdsbesteding voor deze kwetsbare doelgroep. Voor de derde verlenging ontvangt ze € 50.000. 
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel