Sven Gatz stelt idee Burgerbudget Cultuur voor op Europese Raad cultuur.

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft vandaag tijdens de raad van de Europese Unie voor Cultuur het idee voor een burgerbudget Cultuur gedeeld met zijn Europese collega’s. Met dit idee uit het Burgerkabinet Brussel wil Gatz cultuurorganisaties aanzetten om een stukje van hun budget ter beschikking te stellen van burgers.  

De 28 Europese ministers voor Cultuur en Audiovisuele Zaken komen twee keer per jaar formeel samen in Brussel. De vergadering vond plaats onder het voorzitterschap van de Estse minister Indrek Saar, bevoegd voor Cultuur, Audiovisuele Zaken en Sport.

Minister van Cultuur Sven Gatz maakte van de gelegenheid gebruik om het idee voor een burgerbudget Cultuur toe te lichten aan zijn Europese collega’s. Op die manier wil Gatz iedereen de kans geven om bijvoorbeeld artistieke projecten op te zetten of de programmatie van het cultuurhuis mee te bepalen. Tegelijk moet dit idee cultuurorganisaties stimuleren om een breder en meer divers publiek aan te spreken.

Gatz onderstreepte tijdens de vergadering het economische en sociale belang van cultuur: “Ik zie elke dag hoe cultuur individuen, wijken en steden leven geeft. Door mensen samen te brengen, reflectie aan te wakkeren en dialoog te bevorderen. Ook bijvoorbeeld bij de integratie van vluchtelingen speelt cultuur een belangrijke rol en kunnen we nog veel van elkaar leren.”

Minister Gatz hoopt dat het idee ook elders in Europa gehoor krijgt. In eigen land bekijkt hij met de Brusselse cultuurhuizen wat er mogelijk is en hoe zij dit idee verder gestalte kunnen geven.

Contacteer ons
Peter Dejaegher Raadgever Communicatie, Kabinet Gatz
Peter Dejaegher Raadgever Communicatie, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel