Sven Gatz schoeit sociaal-cultureel werk op nieuwe leest

Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Vlaamse Regering het nieuw ontwerpdecreet sociaal-cultureel werk definitief goedgekeurd. Het nieuwe decreet speelt in op het gewijzigde verenigingsleven. Mensen beleven hun vrije tijd en engagement vandaag anders, breder en diverser, dan vroeger.

 

Het huidige decreet van 2003 was aan een grondige herziening toe. Het vertrekt van de indeling van het sociaal-cultureel werk in vier historisch gegroeide categorieën: verenigingen, vormingsinstellingen, volkshogescholen en bewegingen. Het nieuwe decreet sloopt de schotten tussen deze categorieën.

Dit ontwerp legt ook een grotere autonomie bij de organisaties. Zij kunnen zelf flexibeler werken, hun eigen doelstellingen en ambities kiezen. De werking die daaruit voortvloeit, zal dan sterker worden beoordeeld op kwalitatieve criteria en niet enkel op basis van hun aantal leden of afdelingen.

Het nieuwe ontwerpdecreet maakt in- en uitstromen makkelijker: nieuwe organisaties kunnen sneller toetreden. En, organisaties waarvan de werking de doelstellingen onvoldoende realiseert, kunnen sneller uitstromen. Het oude decreet maakte die in- en uitstroom van nieuwe organisaties zeer moeilijk wat vernieuwing in de sector blokkeerde.     

“Dit nieuwe ontwerpdecreet is tot stand gekomen na uitgebreid overleg”, zegt minister Gatz. “Het wil het goede en waardevolle versterken en het nieuwe integreren. De onderliggende doelstelling van deze hervorming is ook een rechtvaardigere financiële verdeling tussen grote en kleine spelers in het sociaal cultureel werk.”

Het financieringssysteem van het nieuwe decreet treedt vanaf 2021 in voege. Het voorziet in werkingssubsidies voor beleidsperioden van vijf jaar. In totaal gaat het om een bedrag van 73 miljoen euro.

 

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel