Sven Gatz blijft investeren in infrastructuur voor cultuur

Minister van Cultuur  Sven Gatz heeft beslist om vijf dossiers via het fonds voor culturele infrastructuur ((Foci) ) te ondersteunen. Het gaat om projecten in Gent, Brussel en Kortrijk, voor een totaal bedrag van 2,1 miljoen euro.

Sven Gatz: ‘Naast de werkingssubsidies waar verenigingen en organisaties beroep op kunnen doen, zetten we duidelijk in op het vernieuwen van cultuur – en jeugdinfrastructuur. Ook nu werden er een aantal mooie projecten geselecteerd. Met de subsidie voor De Kazematten en de Circusplaneet komen er twee vernieuwde fijne plekken bij  voor kinderen en jongeren in Gent. In Brussel krijgt het Elzenhof er zo een geschikte plek bij voor dans, podium- en beeldende kunsten. En, de meer dan honderd jaar oude feestzaal De Scala in Kortrijk krijgt een ondersteuning om opnieuw een feestelijke ontmoetingsplaats te worden.”  hecht aan investeringen in de plekken waar ons jeugdwerk en onze cultuur gestalte krijgt. Daarmee geven we belangrijke stimulansen voor spel en creativiteit, en voor recreatie en ontspanning.’

Volgende aanvragen voor een financiering via het Foci werden geselecteerd:

Kunstencentrum Vooruit vzw, Gent, € 500.000.

Met deze subsidie zal  Kunstencentrum Vooruit de theatertrekken vernieuwen. De vandaag nog grotendeels handmatig bediende trekkenwand wordt volledig geautomatiseerd. Het Gentse centrum heeft sinds kort een erkenning gekregen als Vlaamse kunstinstelling. Daardoor geldt het als een voorbeeld voor andere organisaties en moet het hoge ambities waar maken. Bovendien verplicht Europa ook tot een vernieuwing van theatertrekken om de veiligheid voor de podiumtechnici te verbeteren. De podiumtechnische infrastructuur van de Theaterzaal van Vooruit komt zo terecht in de 21ste eeuw.

Kazematten vzw, Gent, € 500.000.

Met de geplande investeringen wil deze organisatie uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor jongeren en kinderen die meer dan de buurt of de inwoners van de stad alleen aanspreekt. Het gebouw wordt  grondig gerenoveerd. De verbouwing houdt sterk rekening met de authentieke identiteit van het gebouw, een oude rijtuigmakerij uit 1895 aan Gent-Dampoort. De renovatie  voorziet in de creatie van werkstudio’s, flexplekken en een grote ontmoetingsruimte. De vzw streeft naar een grote diversiteit op alle vlakken: jeugd met een migratieachtergrond maar ook kinderen en jongeren met speciale, sociale of psychische noden vormen de doelgroep. Kazematten is een samenwerking van jeugdtheaterhuizen Larf! en 4Hoog, die ook samenwerken met welzijnspartners. Kazematten wordt een plek waar kinderen en jongeren vanaf 3 jaar thuis zijn en cultuur en welzijn hand in hand gaan.

Circusplaneet, Gent, € 300.000

Ook dit project in een kansarme buurt koos Gatz omdat het een werking ontplooit die niet enkel de buurt als doelpubliek heeft. De kerk in de Gentse sociale woonwijk Malem wordt gerenoveerd om er circusactiviteiten te kunnen uitvoeren. Deze circuskerk geeft voor de wijk een uitdagende invulling aan een niet langer gebruikte kerk. Met de Foci-steun wil Circusplaneet de plek omtoveren tot een 'community circus': een plek waar mensen samenwerken met circus als drijfveer, een plek die aanzet tot dialoog en ontmoeting in de buurt, een plek waar jong circusgeweld kan trainen en creëren, een plek waar kinderen en jongeren op een niet-formele manier leren. De belangrijkste ingrepen in de kerk worden de realisatie van een foyer met open deuren voor de buurt en de inrichting van een circuszaal met de nodige faciliteiten, zoals een verende vloer en een metalen grid in de lucht, niet alleen speciaal voor circustechnieken als trapezewerk maar ook om doeken op te hangen of in licht en geluid te voorzien bij presentatiemomenten. Via de rijke historische circustraditie in Gent kan Circusplaneet vanuit deze locatie met nieuwe mogelijkheden zijn vleugels ver spreiden. 

Gemeenschapscentrum Elzenhof, Elsene (Brussel), € 489.807

In een co-financiering met Brussels minister Pascal Smet zorgt het Foci er voor een make-over van de zolderverdieping tot een werkplek, geschikt voor dans, podium- en beeldende kunsten. De ruimte in het centrum in de Brusselse gemeente Elsene wordt ingericht als een werkplek die geschikt is voor dans, podium- en beeldende kunsten. Kunstenwerkplaats De Pianofabriek van het gelijknamige zustercentrum in Sint-Gillis, zal voor de inhoudelijke expertise en ondersteuning zorgen. Deze plek voor artistieke creatie biedt mooie nieuwe perspectieven tot dialoog met de bestaande werking in het centrum en met de Elsenaars rondom. Dankzij de investering krijgt het gemeenschapscentrum meer en betere instrumenten voor gemeenschapsvorming in een superdiverse omgeving.

Unie der Zorgelozen vzw, Kortrijk, € 300.000

Met deze infrastructuursubsidie kan het Scala-project van de Unie der Zorgelozen worden afgewerkt. Dit project kreeg eerder al een subsidie van € 680.000. De Scala is een honderd jaar oude feestzaal in Kortrijk. Dankzij de renovatie zal de sociaal sterk geëngageerde Scala uitgroeien tot een feestelijke ontmoetingsplaats voor de wijk, maar ook als een cultuur- en volkshuis met een sociaal-artistieke betekenis voor diverse doelpublieken in heel de centrumstad en omgeving.

Vorig jaar in september heeft Minister Gatz al voor ruim anderhalf miljoen investeringssubsidies goedgekeurd voor jeugdinfrastructuur in Ieper (het Autonoom Regionaal Trefcentrum vzw), Brussel (het Kultuurkaffee van de VUB), Gent (de Kopergietery vzw), Heverlee (Centrum voor Informatieve Spelen vzw) en Roeselare (de TRAX-site).

Eerder kende de minister al Foci-subsidies toe aan o.m. jeugdcentrum Destelheide (Dworp), jeugdhuis De Branding (Jette), CC De Kruisboog (Tienen) en Flanders Art Center Casino (Winterslag). Ook de Krook (Gent), het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Beeldenproject Limburg, de Bijloke (Gent), Nona (Mechelen), Stuk (Leuven) en Matterhorn (Alpen) genoten al subsidies van het Foci. 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel